admin tarafından yazılmış tüm yazılar

Özel Güvenlik Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik

Özel Güvenlik Hizmetlerinde K.D.V Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik

14/04/2012 tarihinde yayınlanan 117 nolu K.D.V Tebliği’ne göre;
01/05/2012 tarihinden itibaren özel güvenlik hizmetleri işgücü kapsamında 9/10 tevkifata tabi tutulmaya başlanacaktır. Ancak özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Getirilen en önemli yeniliklerden biri de Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Site yönetimlerine verilen hizmetlerde tevkifat uygulanmayacaktır.

Örnek:

AXWD Ltd.Şirketine 05/05/2012 tarihinde kesilecek 3 işçinin 1.500,00 TL. brüt
Ücretine karşılık yapılacak hesaplama;

3 x 1.500,00 = 4.500,00

Matrah 4.500,00
%18 kdv 810,00

Tahsil Edilen KDV 1/10 81,00
Tevkif Edilen KDV 9/10 729,00

Matrah 4.500,00
KDV 81,00
Toplam 4.581,00

Yalnız; Dörtbinbeşyüzseksenbir TL.’dir.

Not:Eski uygulama

Bankaların destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esaslar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), destek hizmeti alımı yapan bankalara ve bu hizmeti veren kuruluşlara uyum için 1 yıl süre tanıdı. Bankaların destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirleyen BDDK, bankalar ile destek hizmeti veren kuruluşlardan imzaladıkları sözleşmeleri ve durumlarını en geç 1 yıl içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirmesini zorunlu tuttu.

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bankalarca destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yemek, ulaşım ve temizlik gibi konularda alınan hizmetler ile bankaların mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu her türlü teknik ekipman ve demirbaşın temini, bakım ve onarımı ile eğitim hizmetleri kapsam dışı bırakıldı. Ayrıca Avukatlık hizmetleri ile hukuk danışmanlığı, danışmanlık ve reklam faaliyetleri, başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak, yemek, ulaşım ve temizlik gibi kapsam dışı işlerde çalıştırılacak personele yönelik hizmet alımlarında da bu yönetmelik uygulanmayacak.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 5188 sayılı Kanun KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERDEN ALINACAK

Bankalarca dışarıdan temin edilengüvenlikve her türlü nakit, kıymetli evrak ile kıymetli maden ve benzeri kıymetli malların güvenlikli şekilde toplanması, sayılması, dağıtılması ve teslimini içeren hizmetler ile bunların gerektiğinde geçici bir süre ile muhafaza edilmesi hizmetleri, otomatik vezne makinesi gibi makinelerin açılması, kapatılması ve tekrar hizmete sokulması, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellümü gibi destek hizmetleri ancak 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki şirketler tarafından sağlanabilecek.

Bu yeni düzenleme ile Kendi bünyesinde güvenlik kurmanın dezavantajları ve Güvenlik Hizmeti Alımı hakkındaki yazılarımızdaki olumsuz durumların asgari düzeye düşeceğini de düşünmekteyiz.

Kendi bünyesinde güvenlik kurmanın dezavantajları

Bugün için bazı toplu konut sitelerinin ve bazı şirketlerin özel güvenlik hizmetlerini kendi bünyesinde yapmaya çalıştıkları sıkça gözlemlenmekte. İş ilanlarına da konu olan bu durum aslında özel güvenlik şirketlerinden şikayetçi olanlar için bir çözüm yolu olarak gözükse de genellikle güvenlik firması amirlerinin, emekli polis, emekli asker kişilerin “Ya ne diye fazla para ödeyelim, daha düşük fiyat ile ben size ekip oluştururum, daha az ücret öderiz, ben de güvenlik personelini idare ederim” diyerek kendine iş ve mevkii sağlama amacından başka bir şey değildir.

Oysa kendi bünyesinde özel güvenlik birimi oluşturmanın birçok zararı ve dezavantajı var.

1- İnsan Kaynakları açısından dezavantajları; Her bir personel için ayrı ayrı idari dosya tutmak, bunların işe giriş çıkışlarını gerek SSK gerek Özel Güvenlik Şube müdürlüğübirimlerine bildirmek, özel güvenlik mali mesuliyet sigortalarını yaptırmak veya değişen görevli için iptal ettirip yenisi için tekrar yaptırmak gibi yoğun, sıkıcı ve daha kötüsü en ufak ihmalde 5188 sayılı kanuna göre cezai yaptırımı olan konularla uğraşmak.

2- Personel bulma açısından dezavantajları; Görevini layığıyla yapamayan, çalışmak istemeyen veya görevi savsaklayan personelin işten çıkarılması veya kendisi tarafından iş akdini feshetmesi durumunda, yeni bir güvenlik görevlisi bulmak, onun bu göreve uygun olup olmadığını anlamak tam bir uzmanlık işi. Hangi site veya şirket yöneticisi iş ilanına başvuran görevlinin gerçekten özel güvenlik işini yapıp yapamayacağını anlayabilir ki. Çünkü her işin içinde trikler ve kaçış noktaları var. Göze hoş gelen bir personel belki de işini savsaklıyordur ama ruhunuz duymaz.

3- Kontrol ve denetim yönünden sakıncalar; Profesyonel bir iş olan güzenlik işi, çalışan personelin uzmanlar tarafından kontrolünü de kapsar. Kendi bünyenizde kurduğunuz güvenlik ekibini kim kontrol edecek, peki buldunuz bir emekli polis, onu kim kontrol edecek? Site yöneticisisiniz, gündüzleri güvenlik görevlilerini kontrol ve idare ettiniz. Ama geceleyin uyumayacak mısınız? Siz uyurken özel güvenlik görevlisi de nöbet başında uyursa nasıl müdahale edeceksiniz? Veya görevliler nöbetleşe uyursa? Her gece bir komşunuz veya bir firma iseniz bir yöneticiniz nöbet tutabilecek mi?

4- Mali ve hukuki sorumluluklar; Özel güvenlik görevlilerinin kıdem tazminatlarına hak kazancağını, sayı 30 dan fazla ise işe iade davası açabileceğini, ihbar ve kıdem tazminatları, SSK ödenekleri ve herhangi bir hastalık veya sakatlık halinde yüklü tazminatlar ödeyeceğinizi ve bunun direkt sorumlusunun bünyesinde özel güvenlik bulundurana ait olduğunu biliyor musunuz? Peki yukarıda anlatıldığı gibi bu kişilerin bildirimlerini yapmamanın veya geç yapmanın cezalarını, mali mesuliyet sigortası olmadan çalıştırmanın müeyyidesini biliyor musunuz?

5- Şift nasıl hazırlanır, nöbet çizelgesi nedir, tutanak nasıl düzenlenir, acil durumlarda neler yapılır? Rapor nedir? Bunları biliyor musunuz? Risk analizi, Risk yönetimi ve oryantasyon nedir bilir misiniz? Bilmiyorsanız bu bilgilere ulaşabileceğiniz bir link verelim ama bilmek ile uygulamak arasındaki farkları bildiğinizi umarız. Özel güvenlik hizmetleri rehberi.

Tüm bu nedenlerle, ister site yöneticisi olun ister firma sahibi, ne olursa olsun, bir miktar tasarruf edeceğim diye hizmeti kendi bünyenize almayınız. Her işin profesyoneli vardır. Eğer profesyoneller başarılı değilse, onlar herhangi bir iltifat veya değer hak kazanmamalı ise, sizler de görevlerinizi site kat maliklerine, şirketinizdeki herhangi bir personele bırakabilirsiniz?!?

Siz siz olun özel güvenlik şirketlerinden asla şaşmayın, kendi bünyenize alacağınız özel güvenlik görevlileri ile başetme, onları kontrol etme, mali ve hukuksal sorumluluklarını üstlenme gibi ciddi ve vecibeleri olan risklere, biraz daha düşük fiyata malolacak diye girmeyin. Hele hele, ben özel güvenlik firmasından memnun değilim, şikayetçiyim deyip, bu şikayetlerinizi menfaate çevirmeye, kendini önemli hissettirmeye çalışan emekli polis ve emekli askerlerden uzak durun. Onlarla firmalar başedebilir ama siz edemezsiniz. Farkında dahi olmadan güvenliğiniz zaafiyete uğrar. Başıboş güvenlik ordusuna verdiğiniz paraya yazık olduğu gibi sorumlu olduğunuz kişilere mahçup olursunuz. Bu nedenle muhakkak özel güvenlik firmaları ile çalışın! Memnun değilseniz bir başkası ile çalışın ve özel güvenlik hizmeti alımı hakkındaki yazımızdaki kurallara mutlaka önem verin.

Database hatası nedeniyle silinen yorumlar aşağıda olup, bunlara cevap verebilirsiniz…

Kendi bünyesinde güvenlik kurmanın dezavantajları için 63 cevap

 1. Serhat der ki:

  Emekli askerler kadar kafanıza taş düşsün. Yalancılar siziiiiiii….. Kandırın bakalım millti para kazanacağım diye. Kandırın o güvenlikçi çocukları, yiyin o gariplerin haklarını… sizi gidi üçkağıtçılar sizi……..

  • admin der ki:

   Sayın Serhat…, istersem bu yorumu onaylamaz, dolayısıyla yorumunuz da yayınlanmazdı.
   Ancak objektiflik adına yorumunuzu onayladım.
   Öncelikle şu an işsiz bir güvenlik görevlisi olduğumu belirteyim. Yani yazdıklarımla beni yalancılıkla suçlarken ne kadar düşüncesizce yazdığınızı anlamalı ve özür dilemelisiniz.
   Emekli asker, polis gibi kişiler hakkında yazdıklarımı biraz daha açayım o zaman. Bakalım kim kimi kandırıyor. X fabrika…, emekli asker patrona diyor ki “ya bu güvenlik firmasına ne diye para vereceğiz, biz kendi bünyemizde yapalım, ben yönetirim…”. Patron da güvenerek güvenlik firmasının işine son verip kendi bünyesinde başlıyor. Sırf 50-100 TL tasarruf yapacağım diye başlarına neler geliyor dinleyin bakalım;
   1- Emekli vatandaş, özel güvenlik şubeye vermesi gerektiği bildirimleri unuttuğundan patron ceza yiyor,
   2- Emekli askeriniz işe aldığı çocukların maaşlarından her ay komisyon alıyor. Oysa bu işi organize edecek diye maaşı 2 katına çıkarılmştı. (Ne oldu, ne yazmıştınız yukarda sayın Serhat “Kandırın güvenlikçi çocukları, üçkağıtçılar” mı demiştiniz? Buyrun size 3 kağıt ! )
   3- Güvenlikçilere yaptığı mobbing nedeniyle bir çok güvenlikçi kaçıyor, bir bayan güvenlikçi ise taciz nedeniyle dava açıyor.
   4- Firma ile sözleşmeyi feshettiren, sonra da kendi başına geçen bu Emekli vatandaşınız var ya, geceleri kontrol yapmadığı için fabrikadan ciddi miktarda mal yok oluyor…,
   5- Yaptıkları-yapmadıkları ortaya çıkınca kaçan emekliniz, fabrikayı terk edince güvenlik diye bir şey kalmıyor. Şimdi özel güvenlik firması çalışıyor orada. Ben de işten çıktım bu arada…

   Şimdi anladınız mı neden özel güvenlik firmaları ile çalışılması gerektiğini. Anladınız mı kendi bünyemizde yapalım, tasarruf yapalım, kendimiz başarırız şeklinde telkinlerle başa neler geleceğini? Bu anlattığım gerçek bir örnek. Amacım emekli polis veya askeri yermek değil, amacım kendi bünyesinde özel güvenlik kurmanın zararlarını anlatmak idi! Kanımca emekli asker, emekli polislere görev verilsin tabi. Ama ÖZEL GÜVENLİK FİRMALARININ BÜNYESİNDE ÇALIŞSINLAR !

  • Serhat der ki:

   Sayın Admin, gelin anket yapalım! Varmısınız?

 2. Murat Fidan der ki:

  Özel Güvenlik Şirketlerinin %99.9′u personel ücretlerini 800-900 tl ödediği halde, yasal maaş bordrosuna asgari ücret işler , kalan bakiye elden verilir.
  Hatta bir çoğuda vardır ki; bordro dahi vermez.
  Bu durumun ne kadar etik olduğunu da sorgulamak gerekmez mi?
  yorum yapma imkanı verenlere ve şeffaflıktan yana olduğunu düşündüğüm kurumunuz yönetimine teşekkürler.

  • admin der ki:

   MURAT bey, Değerli yorumunuz için teşekkürler. Etik kısmına malesef uygulamada Efe arkadaşa verdiğim yanıttan da anlaşılacağı üzere, etik olmayan çok düşük teklifler sunarak işi alan firmaların neden olduğundan dolaylı olarak çalışana yansımasından kaynaklanıyor. Ben bunları piyasanın durumunu her iki hatta üç yönden görebildiğim için yazabiliyorum. Basit bir örnek: ABC AVM.ye teklif sunuluyor. Fiyat eleman başı 1400+KDV. Peki maaşı, yolu, sskyı,yemeği toplayın bakın kaç TL kalıyor bu firmaya. Peki bu firma hayır için mi kurulmuş? Peki denetimler, elbiseler, telsizler vs. teçhizatı kim ödüyor? Oraya gelen, özel güvenlik şubeye giden yazılar vs. masraflar ne oldu? Emin olun sizler az maaş alıyorsanız bunun en az sorumlusu firmalardır. Üstelik proje sahibi ödeme yapmasa bile çoğu firmanın maaşları, ssk.ları cebinden ödemek zorunda olduğunu da hatırlatmak isterim. Düşünürken çift taraflı düşünürsek çok daha adil davranmış oluruz.

   • admin der ki:

    Yazmayı unuttum, ek yapıyorum… Şimdi verdiğim örnekte projeye 1 adam için 1400+KDV için fatura kesiliyor. Pekiiii bu paranın çok azı güvenlik şirketi kazancı. Pekiii neden şunu sormuyorsunuz? Bu firmanın yıl sonunda ödeyeceği vergi ne olur? Neden güvenlik görevlisinin aldığı MAAŞ yüzünden firma vergi ödesin? Neden yemek, yok, SSK ile işçiye ödenen para üzerinden bir daha vergi alıyorsunuz? Neden KDV %18? Vergi KAZANÇTAN alınır. Faturanın tamamı özel güvenlik şirketinin parası mıdır? Bakın bunları da soralım. Bunlar hesaba katılsa çalışan da firma da hatta proje sahibi de kazanır.

   • musti der ki:

    şöyle düşünün ben 8 yıldır bir çok şirketle çalıştım ve şunu gördüm adam 1800 1900 tl ye anlaşıyor bize 900 tl para veriyor iyi de ana firma güvenlik firmasının parasını vermeyince ben para almadımki size para vereyim diyor. ben de diyorum ki ey güvenlik firması bende sen 1800 tl ye anlaşırklen bana nasıl 900 verirsin mi diyorum bence bütün güvenlik firmaları ya kapatılmalı yada taşeronlar kanunu çıkarılmalı ki işçinin çalışanın hakkı korunsun bu firmaların hepside üç kağıtçı

    • admin der ki:

     musti arkadaşım, 1800-1900 dediğin rakama KDV dahil mi mesela. Normalde bize 1000 tl verseler daha önce dediğim gibi vergi+ssk da 400 tutsa en az 1500 tl alıyor olmalılar ki şirket kazanç elde etsin. Yani eleman başına 100 tl. Bakın 1500 de 100 tl karı bir firmaya da çok görmemek lazım. Firma kdv hariç o 1800-1900 tl alıyorsa o zaman maaşınız çok az, firma çok fazla kazanıyor, bu da haksızlıktır derim. Eleman başına karı 400-500 tl fazla bence de.

     • admin der ki:

      Söylemeyi unuttum mesela bizim firma da bir yerle bu rakamlara anlaştı ama tüm kamera sistemlerini, x-ray kapılarını felan firma yaptı. Öyle olunca da haliyle maliyet normal. Bir de bunu bilmek lazım.

 3. efe der ki:

  kardeş sen hangi şirkette çalışıyosun bu kadar güvenlik şirketlerini savunuyosun serkan arkadaşıma katılıyorum bütün güvenlik şirketleri çocukların haklarını yiyo hala 600tl ye adam çalıştırıyolar …. Ben bir firmanın kendi bünyesinde güvenlik görevlisiyim 1500 tl maaş alıyorum. … BU KISMI HAKARET İÇERDİĞİNDEN ADMİN TARAFINDAN SİLİNDİ.

  • admin der ki:

   EFE bey, Ben hiç bir şirkette çalışmıyorum şu an. 600 TL ye çalışan var mı bilmiyorum ama zorla çalıştırma yasağı (Anayasaya göre angarya yasaktır) olduğuna göre çalışmak kadar çalışmamak da görevlinin elinde. Siz bir firmanın bünyesinde 1500 tl maaş alıyorsunuz, çok güzel. Sizi kim denetleyecek, denetleyeni kim denetleyecek? Firma size 1500 tl verdiğine göre maliyetiniz 2000 TL civarındadır. Peki tüm firmaların gücü bu parayı vermeye yetiyor mu bakalım. Ne pazarlıklar döndüğünü, bazı firmaların sırf işi almak için İstanbul gibi bir yerde adam başı 1300 TL teklif verdiğini, 650 sana, 100 yemek, 140 yol, 350 de sigorta olduğunu varsayarsak kim ne kazanıyor? Sana işi veren ana firma kazanıyor, ne güvenlik firması ne de sen! Güvenlik firmaları bu tip teklifleri veren merdiven altı firmaları aralarından eleyebilseydi emin ol, kimse de 600 e çalışmak zorunda kalmazdı. Diğer taraftan bazı güvenlikçi arkadaşların başlarında firma yöneticisi olmadan çalışmak istemelerinin altında ne gibi düşünceler olduğunu ben biliyorum. Sizi onlardan saymıyorum ama hadi biraz düşünün. Kendi bünyesinde güvenlik yapan bir sitede tespit ettiklerimi burada anlatsam şok olurdunuz. Lütfen konuya sadece para olarak değil, GÜVENLİK HİZMETİ ve onun bir parçası olan GÜVENLİK GÖREVLİSİ gibi bakınız.
   Not: Yorumunuzu onayladım. Konuşma hakkınız size başkalarına hakaret hakkı vermediğinden yazınızın o kısmını sildim.

 4. zerox der ki:

  admin kardeşim her iki sisteminde dezavantajları var paravanlar ve merdiven altı şirketlerle bu bahsettiğiniz emekliler arasında bi fark yok olan çalışan garibanlara oluyor sevgilerimle…

  • admin der ki:

   Zerox sana katılıyorum. Kalitesiz ve sadece iş kaptım mantığında çalışan firmalar nedeniyle sektörde sorunlar oluşuyor. Benim tercihim firma da kazansın görevli de. Fakat dünyanın neresinde 15 gün kurs görerek ve artık ezberlenmiş sorulardan oluşan bir sınavla bir MESLEK ediniliyor? Acaba gerçekten de güvenlik sertifikası almış kaç arkadaş gerçekten bu işi yapmaya layık? Örnek olarak: Her tekstil veya deri işçisinin bir güvenlik sertifikası var. Dönem bittiğinde güvenlik, başladığında derici veya tekstil işçisi… Sizce bir gariplik yok mu? Profesyonel hizmet, profesyonel çalışan ile olur, dolayısıyla ücreti de profesyonele ödenen tutarda olur. Önce kendimize bakmalıyız. Sadece ben çalışıyorum hakkımı isterim diyorsak, neyi hakkettiğimizi de iyice düşünmeliyiz. Ben 20 yaşına kadar ne okumuşum, ne çalışmışım. 21 inde jeton düşmüş, ne yapsam ne yapsam, aa güvenlik olayım… Ne de olsa 500-600 harcarım 1-2 ay içinde meslek sahibi olurum. Ne de kolay, ne de ucuz… Eh başka yapacak şeyim de yok, meslek yok, sanat yok, tahsil yok bende. Asıl garabet bende sahiden. Değil mi? Şimdi yapabileceğim tek şey şu: Önce bir AŞ.e girmeliyim. Orada kendimi ispat etmeliyim. Eğer performansım iyi olursa beni daha çok kazanabileceğim bir projeye verirler. Orada da iyi çalışırsam beni AMİR yaparlar. Hatta ileride BÖLGE MÜDÜRÜ dahi olabilirim. Maaşım da böyle artar…

 5. emekli der ki:

  yapılan yorumları okudum ve şöyle bir karara vardım. insanlar belli ki artık ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. ama ne varki günümüz koşullarının da en kolay işi olan güvenlik işinde bile verilen görevlerden kaçma uyuma safsatlama gibi olaylar olmakta. bu diğer hakkaniyetle işini yapan insanların ekmeklerini engellemekte. fakat neden se şimdi öyle çok güvenlik firmaları çoğalmakta ki. bu da insanlarımızın sömürülmelerine yol açmakta. devletimizin buna bir an önce çözüm bulması gerekmekte. ne hizmet veren kardeşlerimiz zarar görmeli ve nede hizmet almak isteyen insanlarımız zarar görmeli. insanlar kendi kendilerinin aynasıdır. aynaya iyi bakalım ve örnek olalım.saygılarımla…

 6. Selim der ki:

  Admine katılıyorum. Bugün güvenlik şirketleri sırf işi kapmış olmak için müşterilere çok düşük fiyatlar teklif ediyorlar. Müşteri doğal olarak ucuz fiyata bakacak. O da güvenlik şirketi bu da güvenlik şirketi diyerek hesaba kitaba bakmayacak. Ama ucuz etin yahnisi misali sonra başına neler geleceğini bilmiyor. Ha sonra da bir sürü şikayet… Bu arada örneğin Beylikdüzünde VIP … Güvenlik diye bir şirket var. Heryere 1300+KDV teklif verir. Ucuz diye işi de alır. Güvenlik görevlilerinin parasını ödemez, sigorta yapmaz ya da yatırmaz. Hatta güvenlik kartsız işçi de çalıştırır. Burada asıl uyanması gereken kişiler aslında MÜŞTERİLER. Biraz ticaretten anlayan müşteri, böyle ucuz firmalara itimat etmez. Dolayısıyla bizler de 600 tl ye değil, örnek olarak 800 TL.ya çalışır oranın güvenliğini de harika bir şekilde yaparız.

 7. Meraklı der ki:

  Eleman başı KDV haricinde 1500 2000 TL olabiliyor. Fakat eleman başı ne demek?

  Ben mesela 7 gün 24 saat 2 gereği kadar uzman ve silahlı kişi tarafından korunmak istesem, bunun maliyeti ne kadar olur?

  • Meraklı der ki:

   2 derken yani 2 tane koruma, ikisi de silahlı, gereği kadar profesyonel, ve 7 gün 24 saat koruma.

  • admin der ki:

   Koruma ve özel güvenlik görevlisini karıştırmamak gerek. Ancak 24 saat güvenlik isteyen bir yerin 2 değil 3 güvenlik görevlisine ihtiyacı olur. Basitçe 1 gündüz, 1 gece, 1 de yasal değiştirici dediğimiz diğer 2 kişinin izinli olacağı dönemde görev yapacak eleman kastedilir. İnsanların 24 saat çalışması mümkün olmadığı gibi mevzuata da aykırı. Üstelik çalışanlara hafta tatili de verilmeli değil mi?

 8. sedat der ki:

  admin kısaca yazıyorum sen bır dalkavuksun

  • admin der ki:

   O kadar dalkavuğum ki bu saygısız ve zavallı mesajını onaylamak yerine silebilirdim. Cahilliğini sergilemek yerine nerede hatalı olduğumu yazsaydın belki saygı duyardım.

 9. Tarık der ki:

  Sedat adlı kişinin yazdığını görünce detaylı yorumdan vazgeçtim. O zaman kısaca yazayım: Admin sen çok doğru noktalara deyinmişsin. En azından objektif yazmışsın, tamam ben de ögg yim ama gerçekler bunlar.
  Ayrıca o sedat isimli arkadaşı dalkavuk dediği için IP numarasını alarak savcılığa şikayet et ki bir daha bir yerde ögg olarak çalışamasın, yesin sabıkayı aklı başına gelsin. 15 gün kursa gitmekle kendini bir şey sanan böyleleri değil, aklı başında olan insanlar yazsın buraya.

 10. barisgnd der ki:

  sa.kardesim bak 3 aydır yarım yamalak maas alıyorum.kırayı saalıyorum bı yandan bı yandan faturalar bı yandan gıderler..vs vs..admın sımdı sen soyle .ben bunları yasıyorken senın dedıklerınemı yoksa benım yasadıklarıma goremı yorum yapayım…karar senın.

 11. barisgnd der ki:

  650 lıra bankaya yatırıyo adam..gerısı elden aldıgım para 950 yemek cepten yol cepten.elden aldıgım parayıda salla babam salla…..sankı mılyarlar verecekmıs gıbı sallıyo…..sana soruyorum projede bu guvenlık sırketının parasını sallıyomukı bızı sallıyo adam …sonra yas 35 40 oldumu hadı gule gule kardesım..yalanmı….yada ıstıfanı vermen ıcın senı taaa …..nıkahına yolluyo..sende gıdemıyon tabı basıyon ıstıfanı…..ee ne oldu tazmınat olarak aldın 3 ün 1 ini…..

 12. barisgnd der ki:

  son olarak admın bu savundugun sırketler demekkı ıyı yerler barı soyle hangılerıde oraya gecebılırsek gecelım ozaman dıyımkı admın demek bundan bahsedıyomus……..
  hadi kolay gele

 13. fikret der ki:

  Tarık arkadaşa da admin arkadaşa da katılıyorum. Güvenlik görevlisi arkadaşlar (ben dahil) hesap kitap işinde biraz zayıfız sanırım. Şirket çalıştırmadıklarından alınan tüm paraları şirketin karı sanıyorlar onun için şirketleri sömürücü diye adlandırıyorlar. Benim şirketim kar elde edecek ki ayakta kalacak bana da iş sağlayacak. Tamam ücretler düşük ama proje sahipleri ile yapılan anlaşmalar zayıf olduğundan böyle. Bir de viponur gibi çok düşük fiyat teklifi veren firmalar bu sektörü rezil ediyor. Bizim firmanın 1500 dediği yere 1300 diyor alıyor, sonra da elemanın parasını ödemiyor. Zaten başka türlü de altından kalkamaz. Hesaplar ortada yemek yol maaş 1000 tl desek, 350-400 arası ssk ve vergiler desek zaten 1400 ediyor. Elbise parası, denetim parası, şirket masrafları ne olacak. Olacağı şu; elemanı kazıklayacak bu tip firmalar. Bence doğru dürüst güvenlik firması elemanına söz verdiği ücreti ödeyendir. Yoksa kimse bizi zorla çalıştırmıyor. Memnun olmayan da çalışmasın bu sektörde, başka işe girsin. Tabi bulabilirse…

 14. admin der ki:

  barisng kardeş merhaba, ben sana haksızsın demiyorum. Hepimiz aynı zorluğu çekiyoruz. Bak dikkat et kaliteli firmalar var kalitesizler var, her işte olduğu gibi. Bana nerde çalıştığımı soruyorsun ama söylesem reklam olacak. Ama bak kaliteli güvenlik firmaları var. Mesela Tepe, Securitas, ISP, Securinet gibi. Bunlar personelle ne kadara anlaştılarsa ödeyen firmalar. Yukarıda fikret isimli kişinin dediği gibi zorla çalıştırılmıyoruz, işe biz talip oluyoruz, maaşımızı alıyorsak sorun yok. Alamıyorsak sorun var.

 15. barisgnd der ki:

  iyi soyluyonda onlara gıremıyozkı ne yapalım ..zorla calıstırılmıyozkı dıyosunda ne yapalım denıze dusen yılana sarılır dıye boylemı olması gerek

  • admin der ki:

   Aslında en önemli konu o kaliteli güvenlik firmalarına nasıl girilebileceği. Çünkü karşı taraftan bakıldığında para kelimesinden başka şey söylemeyen personeli tutmayacakları kesin. Sizce nasıl olmalı?

 16. Rampard der ki:

  Etilerde bir sitede (site kendi bünyesinde güvenlik yapıyor) görevliydim. SSK onlardan olmak üzere maaş 1300 tl idi. Gece site yöneticileri uyuyunca biz de uyuyorduk, sadece 1 gözcü bırakıyorduk, hatta son zamanlarda erkenden eve bile gitmeye başlamıştık, tabi çakılmasın diye hergün 1 kişi . Harika 1 yılımız geçti. Geceleri nöbette uyuyup gündüzleri de başka işte çalışıyordum. Maaşım 2000 tlye falan geliyordu. Bir gün yakalandım ve işsizim. Şimdi güvenlik firması görevde. Çalışan arkadaşlar maaşlarının azaldığını ve artık işi sallayamadıklarını söylüyorlar. Bana iyi maaşla çalışabileceğim kendi bünyesinde güvenliği olan bir site önerirseniz sevinirm.

  • admin der ki:

   Rampard arkadaşım sana ne desem bilemedim. Hem bu sayfada yazılan kendi bünyesinde güvenlik ekibi oluşturmanın zararlarına güzel bir örnek olmuşsun hem de ögg.lerin yüzkarası olmuşsun. Hem uyuyorsun, hem nöbet yerini terk ediyorsun, güvenlik firması seni atınca, yine ense yapacağın site arıyorsun. PES doğrusu ne diyeyim sana.

 17. İbrahim der ki:

  Ataköyde site yöneticisiyim bu rompardın dediklerine bizzat şahit oldum. Biz güvenliğimiz var sanıyorduk. Adamlar paso uyuyup kaytarıyorlar. Biz de bir güvenlik şirketine verip kurtulduk bu asalaklardan. Para istemeye gelince canavar kesilenler güvenlik işine gelince yan çiziyorlar. Firma çürükleri gönderdikten sonra öğrendik ki site sakinlerine asılan mı ararsın, hırsızlık yapan mı… Haram zıkkım olsun böyle güvenlik görevlilerine! Allah razı olsun firmadan göz açtırmıyorlar artık!
  Biz site olarak bundan sonra güvenlik firmaları ile çalışmaya karar verdik. Rahatız. Kafasına göre işe gelmeyen, olur olmadık yerde izin isteyen, olmadık zamanda zam isteyen uyanıklardan kurtulduk.

  • salim er der ki:

   Bir sitede yönetim kurulu başkanıyım. Aynı sorunu biz de yaşamıştık. Güvenlik firmaları daha pahalıya gelir diye kendi bünyemizde güvenlik birimi oluşturmuştuk. 14 güvenlik personelimiz vardı. Başımıza gelenler aynen şöyle;
   1- Amire çok para vermemize rağmen, mesai saatlerinde gelmiyordu. 1 kere yakalasam 20 kere kaçak yapıyordu. Emekli polis olmasına güvenmiştik, hata ettik. Sürekli zam istiyordu. En son sitede birileriyle fazla samimiyet kurunca görevine son vermek zorunda kaldık.
   2- Personel, biz gündüz işte, gece istirahatte olduğumuzdan kontrol edilmediğini anlayınca nöbetleşe uyumaya başlamış. Arka kapıdan kamyonu dayayıp 3 evi soydu hırsızlar. Hem de 1 er hafta arayla.
   3- Personel sürekli zam isterdi, verirdik. Aradan 2 ay geçmeden yine zam istiyorlardı (en son maaşları 1000 tl idi). En sonunda 3 güvenlik haber bile vermeden kaçtı. 2 tanesi ise haber verip “yarın işe gelmeyeceğiz” dediler. Site müdürü ve biz panik halinde görevli aradık. 1 ayda ancak yerlerini doldurduk. Tabi site müdürümüz özel güvenlik şubeye bildirim yapmayı unutunca da bir güzel idari para cezasına çarptırıldık.
   Sonuçta biz de bir güvenlik firması (ISP) ile anlaştık. Ne nöbette uyuyan kaldı, ne kafasına göre görev yerini terkeden kaldı. Tasarruf edelim derken yediğimiz cezalar, personelle uğraşırken kaybettiğimiz zaman hep boşuna imiş. Fiyat açısından çok da farklı değilmiş. Şunu 50 yaşında bir kere daha öğrendim ki her işin bir profesyoneli var! Onun için siz siz olun güvenlik şirketine vermeyelim biz yapalım denildiği anda o yönetimden kaçın. Kontrol de edemezsiniz, başınıza gelmeyen de kalmaz. (Bazı şeyleri de özel güvenlik görevlilerinin gururlarını kırmamak için yazmadığımı söylememde yarar var)

 18. guvenlık der ki:

  SLM BENDE 6 SENEDIR OZEL GUVENLIK SIRKETLERINDE CALISIYORUM KIMLIKSIZ CALISTIRANMI ELBISE PARASI KESENLERMI RESMIYETLE HAREKET EDIP MAASLARINI 1AY GECIKTIRENMI İŞCİLERİ 700 ..800 LE CALISTIRIP KENDILERI OTURDUGU YERDEN SIRTINDAN PARA KAZANANLARMI AVANS LAZIM OLUPTA VERMEYENLERMI. COGU GUVENLIK FIRMASININ SAHIBI ASKERIYEDEN VE EMNIYETTEN EMEKLI 2000……3000 MAASLARI SEN ACSIN UMURLARINDAMI HEPSININ PSIKOLOJI BOZUK KENDINI ASKERIYEDE SANIYORLAR O PSIKOLIJIDEN HAREKET EDIYORLAR EMIR BAKI SEKILDE ELEMANA ONEM YOK KIYMETSIZ BES PARA ETMEZ GOZLERINDE BUNLAR KISACA BU SIMDI KIMSE SAVUNMASIN ONLARI ADMIN KARDESIM EGER DURUSTSEN BUNU YAYINLARSIN TSK

  • admin der ki:

   Sayın güvenlik rumuzlu arkadaş. Tabii ki dürüstüm ve yazını onayladım. Üstelik meslektaşız. Ben burada konuyu her yönüyle ele almaya çalışıyorum. Olumlu yorumlar da olabilir olumsuz da olabilir. En azından güvenlik firmam olmadığından rahatım. Ancak söylediklerinin bir kısmına katılmıyorum.
   – Güvenlik firmalarının kimliksiz güvenlikçi çalıştırmaları yasak ve cezası var. Onun için böyle dandik firmaların da bulunmasına rağmen az olduğunu biliyorum.

   – Hizmet sektörü olduğu için maaşlar 1 ay sonra yatıyor. Bildiğim kadarıyla güvenlik firması projeye faturayı ay başında kesiyor. Proje sahibi ne zaman öderse güvenlik firması da o zaman ödüyor. Eğer proje çalıştığın ayın maaşını zamanında ödüyor da firma 1 ay daha sallıyorsa çok haklısın. Öyle değilse yanlış biliyorsun. Bir çok arkadaşın maaşını hesaplamayı, maaşını ne zaman alacağını dahi bilmediğini gözlerimle gördüm. Bu ay çalışırsın, diğer ay alırsın. Adam gelmiş 1 hafta olmuş, maaşımı alayım diyor. Tüm hizmet sektöründe önce çalışırsın, sonra alırsın (maalesef kural böyle), yani önce iş sonra para…

   – Elbise parası kesiyor bazıları demişsin. Doğru. Ama neden kestiklerine yine ben şahit oldum. Bir şirkete başladım bana giyildiği belli olan bir elbise vermeye kalktılar. Ben başkasının giydiği üniformayı ve ayakkabıyı giymek istemedim. Sadece 3 gün çalışan eleman giymiş ve KAÇMIŞ. Ama ben yine de giymek istemedim mecbur bana yeni üniforma verdiler. Benden önce 3gün çalışıp kaçan arkadaşın maaş alacağı 90 tl, uniforma+ayakkabı maaliyeti ise 350 tl imiş. Tamam bana ne ama, firmaya yazık değil mi? 350 tl lık teçhizat çöpe gitti.

   – Emekli polis-asker konusunda sana katılıyorum. Ben şahsen sahibi emekli polis veya asker olan firmalardan veyahut amiri emekli polis olan projelerde çalışmaktan hep kaçınırım. İster sahibi olsun ister amir olsun çok garip oluyorlar, işi bilmedikleri gibi özel sektörü bilmediklerinden kısa sürede ya kısa zamanda istifa ediyorlar ya da firma sahibiyse batıp gidiyorlar. Eh sırtını devlete dayamak gibi değil bu özel sektör.

   • Kartal der ki:

    Merhabalar,
    Emekli asker konusunda yazdıklarınıza istinaden bir konuyu belirtmek istiyorum. Zira ben de emekli bir askerim ve özel güvenlik işi yapıyorum.
    Öncelikle, genelleme yapmanızı doğru bulmuyorum. Şöyle ki, meslek grupları, memleket, fiziksel görünüm, cinsiyet gibi konularda farklı özellikler görüldüğü kabul edilen empirik bir gerçektir.
    İkinci olarak; “garip oluyorlar” sözünüzü açıklamanızı isterim. Eğer kastettiğiniz farklılıksa, her insan bir diğerine göre gariptir.
    “İşi bilmiyorlar” sözünüzde ise, Ancak şöyle bir yorum yapsaydınız Size katılabilirdim; Özel Güvenlik işinin başarısındaki temel unsurlardan bir tanesi de disiplindir ve bunu sadece emekli asker, polis kısa sürede sağlayabilir, diğer unsurlar ise tamamen kişinin kendisini yetiştirmesi ile ve tecrübesi ile alakalıdır.
    Sırtını Devlete dayama konusunu ise diğer yorumcu arkadaşlarıma bırakıyorum, tartışılabilir bir konu olduğu için.

    Saygılarımla.

    • admin der ki:

     Belirttikleriniz kendi yorumum. Zaten “garip oluyorlar” kelimesinden sonra bazı açıklamalar yapmıştım. Bir kısmı işi bilseler de özel sektörü bilmiyorlar. Üstelik altlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin ÇOĞUNUN vasfı bu sayfada da göreceğiniz üzere çok ama çok garip olduğundan onlarla da anlaşamıyorlar. Özel bir kişinin (site sakini, fabrika müdürü vs) kendilerine emir vermelerini de yadırgıyorlar. Üstelik çok farklı bir hizmet şekli özel güvenlik aslında. Yetki sınır 5188 sayılı yasada var ve emekli asker-polis buna da katlanamıyor. Örneğin emekli bir polis amir olduğunda daha önce kök söktürdüğü suçluya, efendim demek zorunda kalıyor ve katlanamıyor. Bu örnekler böylece uzar gider. Yorumda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Amacım bir zümreyi kötülemek değil.

 19. Nedim der ki:

  Madem her yazıyı onaylıyorsunuz bunu da yayınlayın dürüstseniz.
  Güvenlik görevlilerinin %90 ı cahildir, eğitimsizdir. Bu vasıflarla en fazla asgari ücreti hakediyorlar. 3-5 gün kurs, sonra güvenlik görevlisi olduk diyorlar. Çoğu kelepçe takmayı bilmez, telsizle konuşamaz. Bunların başına tabiiki işi bilen bir firma olmalı. Yoksa verilen para da boşa. Bu ülkede kütük gibi durmayla para kazanılmıyor. Ben bir üniversite mezunu olarak 1000 tl alacam diye hergün 10 KM yürüyorum, patronum ne derse yapıyorum. Ama sizin gibi ağlamıyorum. Eğitimsizliğinizin, işsizliğinizin sorumlusu ne ben ne firmalar ne de diğer insanlardır. Tam tersine sizsiniz güvenlikçiler. Ben çocukluk yıllarımda ders çalışırken siz geyik yapıyordunuz, unutmayın.

  • Teknikadam der ki:

   Ben henüz ÖGG değilim ama her sektörde olduğu gibi bazı insanlar sıkıntı yaratıyorlar. Bencillik ve Kibir oldukça sıkıntı her yeri sarar . Şimdi Nedim bey Özel Güvenlikçileri cahil eğitimsiz demişsin ,acaba bu işte bir yanlışlık mı var .cahil demek okumamış demektir. Lise mezunu olmak gerekmiyor mu ? ÖGG olmak için eee Lise mezunu ile Üniversite arasında fark çok mu?
   3-5 gün kurs ile o zor sınavı geçip kimlik alıyorsa aldığı kurs yeterli demektir. Yetersiz ise devlet neden Özel güvenlik eğitim yerlerine ruhsat vermiş ?
   ve de bu Kurslar da işinin uzmanı yetkili öğretmenler yok mu ?
   bu işe emek veren bir çok ünvana saygısızlık etmişsiniz.
   Devlet yeterli görmüş ve bir mesleki kimlik/ruhsat vermişsse söylenecek laf olmaz. Bir meslekte görevde yapılan yanlışlar, bilgisizlik ve bilinçsizlik kişinin /çalışanın şahsi problemidir. Saygılar.

 20. Yunus der ki:

  Öncelikle herkese merhaba.yukarıda yazan bir çok yorum ve cevapları okudum.ben yunus bademli ilk önce şunu söyleyeyim.özel bir şirket bünyesinde,görev yaptığım firmanın 5 adet değişik illerde fabrikalarının güvenlik amiriyim.
  çalıştığımız şirketimizin davranış şekillerini şöyle sıralayacağım.kesinlikle ama kesinlikle finanse etmezler.yaklaşık 1 yıldır gece denetimleri olmamıştır.görev techizatlarında bir kayıp olduğunda,maliyetini güvenlik personelinden çıkarmaya çalışırlar.örn:bir tartışma anı güvenlik olay büyümemesi için araya girdi kazağı yırtıldı veya telsiz elinden düştü kimin sorumluluk?bunu personele yansıtırlar!!!
  nöbetlerini ben ayarlarım,gerekli görev yeri eğitimlerini ben veririm.özel genel talimatları ben hazırlarım.hertürlü sorunumuzda firma yetkilileri ile ben görüşürüm ilgi yok çünkü.eleman alınacaksa şirket buluyor ben mülakat yapıyorum,çünkü benim projemde çalışacak!!!bunlar aklıma gelenler;
  şirketimiz gerekli yasal bildirimleri (izin,ssk vs.)yapar,kırtasiye malzemelerimizi temin eder,para gelirse para verir,birde ünüforma temin eder.
  görev yerinde şirket durmaz personel durur,ne kadar iyi durursa personel ,,,o kadar para kazanır şirket…eğer firma yöneticilerinden birisi seninle kötü olursa, hemen kapı dışarısın çünkü şirket menfaatlerine aykırısın!!!
  şirkete bir laf gitmesin 2 yıl kimse uğramaz yanına.şirkete bazı yaptırımları firmadan uygulattırdığım baskı ile yaptırabiliyorum ben…şimdi şirketimiz ile firma arasında sorunlar var zannedersem firma bana kendi ekibimizi kurabilmekten bahsetti.
  sorun çıkacaksa her şekilde çıkacak diyede düşünüyorum bazı personeller şirketin psikolojik baskısından da kurtulmak istiyor aslında.mesela şirketin verdiği paranın üstünde para verdirtirim bu kesin.zaten güvenlik personelleri ile ilgili bir sorun yaşandığın da hesap veren benim şirketin haberi bile olmuyor.eleman değişecekse şirkete tek bildirimde değiştiriyoruz.
  bence gerçekten çalışacak,işe ihtiyacı olan elemanlar görev aldığında ve şirkete ödenecek paraların elemanlara verilmesi şartıyla ki maddiyat önemli işi sıkı tuttuğunda başarılamayacak bir konu değil diye düşünüyorum ama bir de kendime güvenebilsem :) hayırlısı diyelim bakalım… bir de emekli asker yada polis arkadaşların özel güvenlik mesleğinde başarılı olamadıklarını defalarca gördüm.bu konuda da çok iddalıyım.yüzde 80 başarısızlar…onun için kimse bana bu meslekte asker polis demesin lütfen kızıyorum çünkü…tecrübe çok önemlidir.özel güvenlikle polisliği askerliği karıştırmamak lazım diye düşünüyorum…saygılarımla

 21. kurtaran der ki:

  he aman kurmayın ha..özel güvenlik hizmeti alınki özel güvenlik şirketi size 200o tl fatura çıkarsın zavallı köle gibi çalışan pğersoneline de 800 tl versin..öyle vidansız gözü dönmüş firmalar varki projeden parayı almasına rağmen personeline parayı vermemekte,bankaya yatırıp onun faizi ile maaş ödemekte..elimden gelse(2-3 firma hariç)bu özel güv. firmalarını kapatırım sahiplerinide dolandırıcılıktan içeri tıkarım..

  • admin der ki:

   Projeden 2000 Tl alıp da görevliye 800 veren özel güvenlik firması hakkında size katılıyorum, vijdansızlık… 2000 tl alan bir firmanın en az 1100 tl ödemesi lazım güvenlik görevlisine (gerisi nerede diye sormayın bugün sigorta+vergi 400 tl, ögg.sigortası, giyecek teçhizat, denetim vs. + firma kazancı eklenince ancak bu kadar kalıyor)

 22. HEKİMOĞLU der ki:

  BENDE ÖZEL GÜVENLİK OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM NE YAZIKKİ KURDUN KUŞUN ELİNDE ERİYİP GİDİYORUZ DUYAN YOK İŞİTEN YOK SONU OLMAYAN BİR YOLDAYIZ .TEMİZLİK İŞÇİSİZYLA AYNI MAAŞI ALIYORUZ HAKMI ADALET Mİ

 23. Yasin duman der ki:

  İyi gunler..10 yildir ozel guv gorevlisiyim.10 yildir guvenlik deilde 10 yillik sirket yoneticisi olsaydim adminin dusuncelerine katilabilirdim.yorumlarda genel olarak gordugum konu ;herkes basindan gecen bir olayi anlatmis ve ona gore genelleme yapmis.benim fikrim sudur;bir sirket guv ihtiyacini ozel guv fimasindan sagliyorsa kendi malini canini pek onemsemiyor demektir her sirkette oldugu gibi isyeri bir ailedir gelin gorunki o ailenin icine guv gorevlileri temizlikciler ve soforler giremiyorsa buda su anlama gelirki o sirket gercek bir aile olamaz.yani ben taseron olarak bi sirkette calissammi daha verimli olurum yoksa kendi bunyesinde calistigim bir firmadami ?yok o uyumus bu hirsizlik yapmis bunlar istisnadir .admin en basitinden sana basitce anlatayim neden bu meshur gruplar temizlik guvenlik tabldot ucu bir aradadir cunku guvenlik giderdir zarardir sende kalkmis taseronlari savunuyorsun..ozel guv sirketlerinin komple kaldirilmasi lazim bu asker polisinde bu meslekten cikmasi lazim onlarin isi yapip yapmamasindan ziyade yillarca devletten guzel maas alip sonrada bizler gibi gece gunduz calisan hemde 12 saat bayrami seyrani olmayan taseronlarda yillik izinleri muaamma tazminat vs hic saymiyorum ya bir suru sey ..yani ben yada neden benim vardiya arkadasim amir mudur olmuyorda zaten belli bir sosyal guvencesi olan emekliler tercih ediliyor.Yeni guv olan arkadaslar yada olmayi dusunenler eger baska imkaniniz varsa sakin guv olmayin gencliginizi bitirirsiniz..hic bisi yapmiyor gibi gorunursunuz ama omrunuzu koreltirsiniz ve cok kolayca sikayet edilirsiniz mecbur kalmadikca yada iyi sartlarda bir firma olmadikca yaklasmayin derim iyi gunler..

 24. parisli der ki:

  admin sen harbiden diyorum bak harbi harbi diyorum gözün aç doymamış paranın ve insanları köle gibi çalıştırmanın peşindesin ben googlede 1500 tl maas güvenlik diye arama motoruna yazdım tesadüfen senin iğrenç şerefsizce başlıgın ( Kendi bünyesinde güvenlik kurmanın dezavantajları ) sanane lan sanamı kaldı ya*şak dezavantajları doymadımı lan gözünüz sizin yüzünüzden millet makarnaya kömüre muhtaç oldu cocuklarını okula gondermez okutamaz oldu üst baş giyim harçlık veremez oldu . eee senin keyfin sıcacık yerden googleye gir sörf yap Kendi bünyesinde güvenlik kurmanın dezavantajları diye baslık at zenginler daha cok zengin olsun fakir lere köle gibi bakmaya devam … cok sey yazıcamda sinirden kesiorum anladın onu ….. !!! allah belanızı versin … yayınlamıcan için ne kadar sereflisin anlıcaz …!!!

  • admin der ki:

   İşte sayın izleyiciler. Bir özel güvenlik görevlisi olmaması gereken kişi daha. Hakaret nedeniyle seni savcılığa versem o mesleği yapamazsın. Ama savcılığı uğraştırdığıma değmez. Fakat ibret olsun diye yayınlayacağım yazını. İnsanların neden özel güvenlikçileri sevmemesinin nedeni senin gibiler. Beğenmiyorsan çalışmayacaksın. Maaşını alamadıysan haklısın. Ama kölelik anlaşmasını kabul edip dırdırlanalara bayanlardan özür dilerim ama ne denmektedir? Senin ciddi bir eğitimden geçmen şart olmuş parisli (IP numaran İstanbul’da olduğunu gösteriyor. Ama sen değil Paris’e, değil İstanbul’a layık olmak, balta girmemiş ormanlar bile sana az). Konu başlığını bile anlamamışsın cahil. Bak yayınladım. Şimdi bir hakaret daha gelsin ki mahkemede göreyim halini.

 25. Ahmet der ki:

  Yasin duman supersinnnnnnn tek kelimeyle icimdekileri aktarmisin saygilar

 26. Kağıthane sitesi der ki:

  Kağıthanede Site yöneticisiyim. Daha önce özel güvenlik şirketi ile görevli istihdam ediyorduk. Fiyat fazla yük olunca kendi bünyemize çevirdik. Hay çevirmez olaydık. Tüm site oturanları bunlardan şikayetçi. Bu görevli olacak arkadaşlar tam başıbozuk insanlar. Eğitim, disiplin, ahlak tam tamına sıfır. Kaç tane değiştirdiysek de aynı. Uyuyanı mı ararsın, nöbete gelmeyeni mi… Bir de dakika başı para ister dururlar. Parayı verirsin, pazarlığa girip daha çok vermezseniz işten çıkarım diye tehdit ederler. 6 tane güvenlik görevlisinin madarası olduk. Bunlarda eğitim, görev bilinci yok. İlla güdülmeleri lazım. Şimdi Aralık ayındaki genel kurulu bekliyoruz. Hepsini işten atacağız ve 1 kuruş tazminat dahi vermemeye kararlıyız. Bulunduğu yeri lüzumsuz işgal edene ne denir. İlk işimiz hemen iyi bir güvenlik şirketi ile anlaşma yapmak olacak. Allah o firmalara kolaylık versin. Ben hiçbir meslek gurubunda böyle sorumsuzluk göremedim. Bir de gelmişler burada sömürülüyoruz, eşek gibi çalışıyoruz, haklarımızı yiyorsunuz diyorlar. Aslında o firmalar size çok bile veriyorlar bilesiniz. Bırakın bu fakir fukara ağızlarını. Önce adam olacaksınız, ekmeğe hak kazanacaksınız. Kendilerini üniversite mezunu falan sanıyorlar olsa gerek. Tırnağı edemezsiniz polislerin! (Bu sitenin admini madem şeffafsın yayınla bunu da. Hep görevlileri konuşturmuşsun. Tarafsız ol! )

  • Sadi der ki:

   Genelleme yapma hakkını kendinizde nasıl bulabildiniz? Tüm ÖGG’leri aynı kefeye koymayın… Her meslek gubunda birtakım sorunlar mevcuttur, yanlızca görmeyi bilmelisiniz…

 27. admin der ki:

  ÖNEMLİ NOT: Siteyi medeni bir şekilde tartışmak, ögg görevlisi arkadaşlarımın sorunlarını paylaşmak için açtım. KONUMUZ ise özel güvenlik görevlilerinin şikayetleri değil, kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmanın dezavantajları.
  Yukarıda KARTAL rumuzlu kişinin yaptığı gibi tartışma yapılır, eleştirilir. Kendisini takdir ettim, teşekkürler. Emekli bir devlet görevlisi olduğu kesin. ÖGG arkadaşların da artık argo kullanmadan, varsa konu hakkında görüşlerini yazmalarını bekliyorum. Hakaret küfür ve kötü hitabette bulunan arkadaşlar sırf bu sayfada yazısı bulunan 1-2 site yöneticisi, 1-2 emekli emniyet mensubuna ve yazılarına baksınlar ve arada ne kadar fark olduğunu görsünler. Lütfen bilgi ve saygı edinin. Aksi takdirde bugünden itibaren hakaret içeren yorumları onaylamama ve yorum sahiplerini savcılığa şikayet etme, ve bana “erkeksen yayınla vs” gibi meydan okuyanların yazılarını onaylamama kararı aldım. Sitenin sahibi benim ve bu konuda takdir hakkım var. Medeni yazan herkesin görüşüne ise saygı duyarım ve yayınlarım.

  HATIRLATMA: Bu yazının konusu “özel güvenlik şirketleri ile çalışmak mı yoksa kendi bünyesinde özel güvenlik görevlisi çalıştırmak mı” YOKSA özel güvenlik görevlileri ile çalışmamak değil !

  Böyle bir uyarı yapmak zorunda kaldığım için okuyuculardan özür dilerim. Saygılar.

 28. Şenol der ki:

  Sayın admin, öncelikle sabrınıza hayran kaldım. Ne kadar saygısızca yorum yapılsa da büyük bir soğukkanlılıkla ve sorumluluk duygusuyla yorumları onayladığınız ve hatta üşenmeden yanıt verdiğinizi görünce, VAY BE BİZİM GÜVENLİKÇİLER ARASINDA BÖYLE KALİTELİ ADAMLAR DA VARMIŞ diye gurur duydum. Biz vasıfsız işçi değiliz, bunu herkes görsün böylelikle. Bu arada umarım benim yorumumu da onaylarsınız.

  Benim bu kendi bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurmanın dezavantajları konusundaki yazınıza itirazım olmadığı gibi ekleyeceklerim de var…

  Bir fabrikanın kendi bünyesinde güvenlik olarak çalışıyordum. Bizi seçen de, amirimiz olan da sözde emekli bir polisti. Sözde diyorum çünkü patronlara karşı melek görünen bir şeytandı. Bayan arkadaşlara yaptığı ahlaksız teklifler, biz bay güvenliklere ayda 100 tl bana vermezseniz işinizden ederim tehditleri, firmanın mallarını gizliden gizliye dışarı çıkarmalar, elimize süpürge, bez verip fabrikanın içini temizletmeler (güvenlikçinin güvenlik dışında çalıştırılması yasak desem de tehditle yaptık) ve en sonunda firmaya gelen her türlü tedarikçiye “işinizi bağlarım, şu kadar komisyon isterim” lafları beni deliye döndürdü. Biz namusumuzla çocuklarımıza ekmek götürmeye çalışırken biri bizi ve patronu söğüşlüyordu. Tabi denetleyen de yok. Sonunda dayanamadım, gittim patrona söyledim. İnanmadı. Efendim o emekli polismiş, 10 senedir ona hizmet ediyormuş, Müslüman adammış hırsızlık yapmazmış. Ben de bana iş çok, ama siz bu adamdan ileride çok zarar göreceksiniz, gözlerimle gördüm dedim ve bana inanmayınca istifamı bastım. Bu anlattıklarım tabi işin özet kısmı. Şimdi özel güvenlik şirketi arıyorum. Hiç olmasa amiri var, patronu var. Denetlerler, bizi bu tür 3 kağıtçılara suç ortağı yapmazlar, üstelik benden 100 Tl kazanacaklarsa bari onun vergisini devlete öderler, cebe indirigandi yapmazlar.

 29. Oğuz Kağan der ki:

  Türkiye de Özel Güvenlik firmasına bağlı taşeron hizmeti alınması sektörün kalitesini düşürmüştür. Firmaların ihalelerde fiyat kırması sonucu asgari ücretle çalışan Ö.G.G. (Güvenlikçi) Kapıcı gibi kullanılmaktadır. Silahlı ve Silahsız özel güvenlik görevlisi aynı kefeye konmaktadır. Bu gerçeği gören bazı bankalar ve özel kurumlar kendi bünyesinde birimler kurmuşlardır. Sektördeki firmalar bindiği dalı kesmeselerdi kendi bünyesinde kurulan güvenlik birimlerine gerek kalmazdı…

 30. Erdal der ki:

  Ben, 19 yıl 7 ay TSK. da J. Asb. olarak görev yaptım ve gördüğüm haksızlıklardan dolayı istifa ettim. 7 ay süre İşsiz kaldım ve müteakiben özel bir şirkette 15 ay görev yaptım. Gördüğüm kadarıyla kısaca; olan hep garibana ve çoluk -çocuğuna oluyor. Zalimin suyu her yöne, istediği gibi akıyor. Dilerim ki Allah bunları görüyordur?
  Devir, POST MODERN KÖLELİK zamanı. Her yerde ve işte KAPİTALİZM kazanıyor, Yurdum insanları kanlarına, iliklerine, ailelerine kadar sömürülüyor… SİYASET denilen kirli oyun ekipleri, Milleti uyutarak, rantına bakıyor… Hak ve Hakkını arayan anında susturulup, belasını buluyor…Olay; sermaye ve makam sahipleri ile emekçi -işçi konumundaki insanlar arasındaki adil olmayan çatışmadadır… Tahsille de çok alakalı değil… Bir ümit, belki bir gün bu Halk, Millet, bu garibanlar, kendileri değil Çocuklarının gelecekleri için aynı zamanda UYANIR… Saygılarımla.

 31. admin der ki:

  Son uyarı: Sayın Erdal, Kagaan, Ertugrul, Tanju ve Cenk isimli yorumcuların bazı yorumlarını onaylamadım. Çünkü bu yazının konusu “özel güvenlik görevlisi olmanın dezavantajları veya kötülüğü değil, BU yazının konusu kendi bünyesinde özel güvenlik birimi oluşturmak” tır.
  Daha önce de belirttiğim gibi kimisi ÖGG mesleğine, kimi güvenlik şirketlerine hakaret etmeyi yorum sayıyor olabilir. Ama ben bu sitenin yöneticisi olarak kurallara uymanızı, aksi takdirde yazınızı onaylamayacağımı üzülerek ve tekraren bildiriyorum. Neden özel güvenlik firması ile çalışılmalı veya neden kendi bünyesinde özel güvenlik birimi oluşturmalı konuları ile ilgili tüm makul, mantıklı, edepli yorumları ise onaylamaya çalışıyorum. (Benimle aynı fikirde olmayan sayın Oğuz Kaan’ın yazısı gibi… Saygı ile karşıladım onayladım. )

 32. adnan der ki:

  Ben guvenlık ısıne son verıyorum bu ay ALLAH ın ıznıyle guzel bır ıs sonu olan ınsana saygı duyan ıtıbarı olan bır ıse gırecegım ama OGG ısıne kesınlıkle gırmeyınız bu arada benım bulundugum yerde 12 yıl 4 yıl 4 yıl unı okumus ama ıse gırememıd arkdaslar var 3 tane

 33. hakan der ki:

  merhaba bu konu baya uzamış dahada gider gibi önce insan olarak degerlendirelim
  patronun yanında çalışan işçiler neden özel degil bunlarında vergisi ssk sı yol lu yemegi muhasebesi ıvır zıvır yukarıda yazılanlar güvenlik maliyeti için söylüyorum aynıları var yokmu benim arkadaşimin bir şirketi var örnek olarak bahsedicem 3 kişi işletme güvenligini saglamakta kendisine sordum neden taserona vermiyorsun diye
  hatırı sayılır bir firma ile anlaşmiş gelen görevlilerin yaşları 20 25 arası zımba gibi çocuklar sonra iş bulan kacmış 2 ayda bir yeni personel 1sene sonra sözleşmeyi iptal etmiş personel müdürüne talimatı vermiş ve kendi büntesinde personel olarak danışman kimliksiz 3 (deneyimli)eleman almış 8 yıldır aynı personel ile calışıyor muş
  insanlar taşeronda kendilerini güvendde hissetmiyorlar diye işi önemsemiyorlar sürekli iş arayısındalar ben güvenligimi ciddiye alırım diyor

 34. TC YASİN der ki:

  BENİM GÖRÜŞÜM , KENDİ BÜNYESİNDEDE OLSA , ÖZEL ŞİRKETTEDE OLSA EZİLEN GÜVENLİK PERSONELİ OLUYOR.. GÜVENLİK OLMAK İSTEYEN VE GENELDE OKUYUP ASKER VEYA POLİS OLAMAMIŞ DİSİPLİNLİ KİŞİLERDEN OLUŞMAKTA , FAKAT GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA DÜŞÜNÜLDÜĞÜ GİBİ SADECE İNSANLARIN MAL VE CANINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ ,DEVLETİNİN YASAL OLARAK SAHİP ÇIKTIĞI BİR GÜVENLİK TEŞKİLATI OLMADIĞINI ANLIYOR. ÖZEL GÜVENLİĞİN SORUNLARI 1- DEVLET ASKERİNE POLİSİNE SAHİP ÇIKTIĞI KADAR GÜVENLİKLERE SAHİP ÇIKMIYOR. 2- RESMİ OLARAK GİYMİŞ OLDUĞUMUZ ÜNÜFORMANIN VE BİZLERİN ŞEREFİ AYAKLAR ALTINA ALINIYOR. 3- ŞİRKET SENİN ARKANDA DURMUYOR , İŞİNE GELMEYİNCE KIÇINA TEKMEYİ BASIYOR ÇÜNKİ SEN TÜRK MİLLETİNE HİZMET VEREN ÜNİFORMALI VE ONURLU BİR TÜRK GÜVENLİK GÜCÜ DEĞİL 3 KURUŞA ÇALIŞAN 3 KURUŞLUK BİRİSİN. 4- ÇALIŞMIŞ OLDUĞUN PROJE NE DİYORSA YAPACAKSIN ,ÇÜNKİ SENİ DEVLET ŞİRKETLERE , ŞİRKETLERDE KENDİNİ DEVLET ZANNEDEN KANUNUN KASINI BİLMEYEN PROJELERE SATMIŞ. 5- PROJELERDEKİ IRZ DÜŞMANI X , VERGİ KAÇAKÇISI X , İŞÇİLERİN ÜÇ KURUŞUNA GÖZ DİKEN ŞEREFSİZ X VEYA KENDİNİ KANUN ZANNEDEN BOK TORBASI NE DİYORSA YAPACAKSIN…! AĞAÇLARI SULANACAK VE BUDANACAK ( BAHÇİVAN GÜVENLİK), GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜNLÜK TEMİZLİĞİ YAPILACAK (TEMİZLİKÇİ GÜVENLİK), PATRONUN ARABASI VE ŞİRKET ARABALARI YIKANACAK (OTO YIKAMACI GÜVENLİK), ARÇLAR TARTILACAK ( KANTARCI GÜVENLİK ) FATURA VE EVRAKLAR GETİR GÖRTÜR ( POSTACI GÜVENLİK ) vb. GİBİ TALİMATLARI YAPMAZSAN ŞİRKETE ŞİKAYET EDERLER ŞİRKETTE SAOLSUN HİÇ SORMADAN DEVLETİN KANUNLARINI KULLANARAKTAN KANUNSUZCA İŞİNE SON VERİRLER.DİSİPLİNLİ VE ADALETLİ KANUN ADAMI OLMAK İÇİN POLİS VEYA ASKER OLMAK GEREKMEZ.. ONURLU VE ADALETLİ TÜRK GENCİ OLMAK YETERLİ , BEN UZUN ZAMANDIR GÜVENLİK BİRÇOK YERDE GÜVENLİK HİZMETİ VERMİŞ BİRİYİM GÜVENLİK GÖREVİMDEKİ CİDDİYETİM VE BAŞARIMDAN DOLAYI GÜVENLİK AMİRİ VE DAHA SONRADA BÖLGE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIM. BENİM BİLDİĞİM TEK ŞEY İNSAN ONURU (BAYRAĞI,KJİŞİLİĞİ)VE ŞEREFİ (NAMUSU,GURURU) İÇİN YAŞAR. BEN SIRADAN BİR TÜRK GENCİYİM.LİSE TERK İM YÜKSEK TAHSİLİM YOK . AMA BENİMLE ÇALIŞAN KARDEŞLERİM İYİ BİLİR ÖZEL HAREKET EKİBİNDEKİ DİSİPLİN ANLAYIŞI BENİM ÜÇ KURUŞA ÇALIŞAN EKİBİMDEDE MEVCUT OLMUŞTUR. ŞU AN Bİ FABRİKADA MAKİNA OPERATÖRLÜĞÜ YAPIYORUM . HAYALİM KALİTELİ VE GÜVENİLİR KANUNSUZLARIN İSMİNİ DUYDUĞUNDA YUSUFLUYACAĞI HALKIN AİLESİ GİBİ GÖRDÜĞÜ GÜVENİLİR KANUNLARDAN SAPMAYAN BİR ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ AÇMAK İSTİYORUM , TABİİİ PARAYI BULURSAM. ÇOK ŞÜKÜR. HERKEZE SAYGILAR… TC YASİN

 35. Geri izleme: Adalet – Özel Güvenlik « ADALET

 36. Tahir der ki:

  Ben hep özel güvenlik görevlileri eziliyor, olan onlara oluyor anlayışına karşıyım. Bizi kimse zorla çalıştırmıyor. Gidiyoruz kendi elimizle işi kabul edip, sözleşmeye imza atıyoruz. Kusuru kendimizde arayacağız önce. Bir insan maaşını alamıyorsa haklıdır, ama maaşım az diyorsa haksızdır. Çünkü maaşı kabul edip işe başlıyoruz…
  Kendi bünyesinde güvenlik çalıştırma işine gelince. Ben açıkçası şu anda kendi bünyesindeki bir bankada çalışıyorum. Bir tane bölge güvenlik amirinin dudakları arasında bizim işimiz. Gelip eziyet ediyor. 3 ay önce 100 tl aldı benden ve geri ödemedi. İsteyemiyorum bile. Zaten 40 yılda bir denetime geliyor sözde. Daha önce bir sitede güvenlik şirketiyle çalışmıştım. Son derece saygılı ve ciddiydiler. Maaşlar da tıkır tıkır ödeniyordu. Ama başka güvenlik firması aldığından işten çıktım. Kendinizi sömürtmek istemiyorsanız çaresizlikle sözleşmeye imza atıp, sonra da şikayetçi olmayın derim. Yada okuyup daha iyi bir meslek sahibi olmaya çalışın.

 37. serkan taştan der ki:

  Açsınız kardeşim aç. Yazdıklarınız varya tam bir saçmalık ! Adam gibi personellere para vermeyip cebe cukka yapacağınıza burada martaval okumak işinize geliyor yazık !!!

  • admin der ki:

   Sevgili arkadaş, bak yukarıdaki konu ne? Kendi bünyesinde güvenlik birimi oluşturmanın avantjları veya dezavantajları. Peki o kadar uyarı yazısı yazdım, konuyu saptırmayın, güvenlik görevlilerinin sorunları var ama bu sayfadaki konu bu değil. Düzene uymayan bir güvenlik görevlisi nasıl düzen sağlar.
   Tüm arkadaşlardan rica ediyorum istiyorsanız sitenin diğer konularında güvenlik görevlilerinin sorunlarını dile getirebilirsiniz ama bu yazının konusu kendi bünyesinde güvenlik birimi oluşturmak. Buna ilişkin görüşünüz varsa yayınlıyorum, buna ilişkin değilse onaylamıyorum. Açlık konusuna gelince, evet şu anda işsizim hem de fazla bilmişlik yüzünden! Açsın lafını bana diyorsan haklısın işte tüm martaval bu!

 38. Nuri der ki:

  Arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım. Aramızda bu mesleği yapmayı haketmeyenler de var. Ben kendi bünyesinde güvenlik birimi oluşturan bir fabrikanın güvenlik görevlisiydim. Ya Allah’tan korkmaz bazı arkadaşlar geceleri fabrikanın mutfağını talan ettikten sonra, yatıp bir güzel uyurlardı. Hatta 1-2 güvenlikçi arkadaş evi yakın diye eve yatmaya giderlerdi. O sırada fabrika sahibi gelirse çocuğu acil hastalandı vs. bahane uydur derlerdi. Bir süre sonra bir baktım 5 kişi tutmamız gereken gece nöbetlerini tek başıma tutmaya başlamışım. Hak mıdır bu? Paramı verin demek için önce benim karşı tarafın hakkını ödemem lazımki sonra gelip burada istediğim gibi konuşayım. Neyse fabrikanın sahibi de aptal değil, kameralardan herşeyi görmüş, gitti G4S firmasına verdi güvenliği, hepimizi de işten attılar. O an ben de şunu düşündüm; demek ki bizim insanımızı kontrolsüz denetimsiz bırakırsan herşeyi yapar! Bu sebeple bence de gerçek güvenlik için kesinlikle bir GÜDEN yani bir firma gerekiyor. Yoksa kendi güvenliğini oluşturuyorsun ok. Başına bir de AMİR koyuyorsun ona da OK. Peki o amirin denetim yapıp yapmadığını kim denetleyecek? O da yatıp uyursa veya denetlemezse Allah’a havale güvenlik. Onun için profesyonel düşünelim, tabi bu işte ekmek yemek istiyorsak. Ben ilerleyip, amir, bölge müdürü vs. olmak istiyorum. Uyuyarak, savsaklayarak olamayacağımı anladım!

Güvenlik Hizmeti Alımı

Özel güvenlik hizmeti alımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler;

1- Özel güvenlik şirketinin, SSK borcu veya Vergi borcu olmamalıdır. Çünkü işçilere hakkını vermeyen firma size ne kadar düşük fiyat verirse versin, bu sorumlulukları yerine getirmiyorsa çalıyor demektir.

2- Merdiven altı firmalardan uzak durun. Limited şirketler (ltd.şti.) daha basit kurulurlar. Yönetimleri ve mali sorumlulukları adı üstünde limitli yani sınırlı olup, ortakları ve yöneticileri daha sınırlıdır. Bu nedenle ANONİM ŞİRKETLERİ tercih etmelisiniz. Ortak sayıları (minimum 5) olan (önemli not: Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Ticaret kanununa göre ortak sayısının en az 5 olması şartı kaldırıldı) Anonim şirketler (limited şirketlerde 2 hissedar yeterli) çok daha kurumsal ve sermaye açısında güçlü firmalardır.Adı, yurtdışı bağlantısı, eldeki proje sayılarına bakmaksızın dandik LTD.ŞTİ.lerden uzak durun.

3- Çok düşük özel güvenlik personeli fiyatları veren firmalardan uzak durun. SSK ve Vergi borcu takacak olan bu şirketler, ileride başınızı ağrıtabilir. Hiç bir şey yapmazlarsa eksik adam çalıştırırlar. Adlarında VIP, Onur, Secur gibi ibareler bulunan çakma şirketlerden uzak durun. Maaşı ödemeyen firmalar nedeniyle işçi alacaklarının ve SGK borçlarının size rücu edilebileceğini hesaba katın.

4- Site yönetim firmalarına veya profesyonel yöneticilere güvenlik hizmeti alımı için yetki vermeyin. Avanta alırlar. Bunlara Ataköy Konakları, Kiptaş, Spradon evleri gibi yerlerde görev alan bazı yönetim şirketleri örnek gösterilebilir. Securinet, Viponur, Eubsa, Otorite gibi firmalar bunlara avanta verdiyse şaşırmayın. Size hizmet kalitesinin düşüklüğü şeklinde geri döneceğine emin olun. Koca site için ayda toplam 3-5 bin Tl alan bir yönetim firması sizce nereden kar eder? Onca hizmet o paraya yapılmaz ki!

5- Yabancı güvenlik şirketleri mi? Sakın ha! Uzak durun. Bunlar güçlü güvenlik şirketleri gibi gözükse de arpalıktır. Sizin veya sitenizde, fabrikanızda olan biteni başkalarına ve hatta yurtdışına sızdırmaları o kadar kolay ki. Onun için ulusal yani milli sermaye ile kurulan şirketleri tercih edin. Kim takar Securitas, Securinet, ISS, MİS, Pronet, G4S, Eubsa güvenliği… bunlar paravan şirketler… Amaçları ülkeyi sömürmek… En masum haliyle işçinizi sömürür, kar payını yurtdışına gönderirler. Siz de uluslararası güvenlik firması diye kanar maddi manevi sömürülürsünüz! (Zaten bir çok özel güvenlik görevlisinin şikayetlerinin nedeni de bu tip firmalardır)

Veritabanı kaybı nedeniyle siteye yapılmış önceki yorumlar:

Güvenlik Hizmeti Alımı için 5 cevap

 1. Vedatder ki:

  Çok doğru şeylerden bahsetmişsiniz. Yönetim firmaları 1 koyundan 2 post çıkarma derdinde. Sadece işin ekonomisine bakarlar. Hizmetin yürümesi umurlarında değil. Limited şirket konusuna da katılıyorum. Ben asla limitet şirket güvenlik firmalarında çalışmam. Anonim şirketler çok daha kurumsal ve sağlam. Piyasayı takip edin bakalım tüm sorunlu firmalar LTD. Bir de yabancı şirketlerle çalışmayın. Yarın ücretlerinizi alıp toz olup ülkelerine dönerlerse nereden alacaksınız maaşınızı.

 2. merhaba
  yurt dışı bağlantılı şirketler için yazdıklarınıza katılmıyorum. şu anda yurt dışı bağlantılı bir firmada çalışmaktayım bu şirketten ayrılan bütün yönetici ve güvenlik görevlileri bu şirketlerin uygulama tarzı ve çalışma sitemleriyle işlerini yapmakta. tabi ki içlerinde yerli kuruluş olmasına rağmen kötü niyetli iş yapanlarda var. ama doğruları da görmek lazım.

  bur da sıkıntı devletin bu sektör üzerindeki uygulama tarzları. bizler işimizi hep ters yaparız. 120 saat kursla önce güvenlik görevlisi alır daha sonrada üniversitede eğitim verdiririz. sektörü takip edenbirisiniz ne dediğimi anlarsınız.

  ilk sınavlar senede 4 kere yapılırken şimdi 6 sefer yapıyor. kahvede oturan adam 120 saat derse girip 60 puan alınca güvenlik oluyor. adam saha çıkarıyorsun adam daha doğru düzgün yasal haklarını bilmiyor.

  söyleyecek söz çok ….

  kolay gelsin

  saygılarımla

 3. adminder ki:

  Bu yazımı doğrular mahiyette bir çok yorum alsak da maalesef ögg arkadaşların bu yabancı firmalara eleştiri yerine hakaret etmeleri nedeniyle yazılarını onaylamadım. Şikayet, yorum ile hakaret veya beddua etmek ayrı şeylerdir. Buraya yazılan yazılar bu site varolduğu sürece burada kalacağından kötü örnek teşkil etmemesi için yayınlayamadım. Lütfen yorumlarınızı sadece yazı konusu ile ilgili olarak ve ahlak-adap kuralları içinde yapınız. Aksi takdirde kesinlikle onaylanmayacaktır.

 4. Muammader ki:

  Yerli veya yabancı olsun, genel itibariyle güvenlik şirketleri (taşeron) işçilerine oldukça düşük ücretler vermekte ve çalışma saatlerinde yasal sınırların üzerine çıkılmakta olduğu konusunda birçok makale mevcut…

  Uzun çalışma saatleri ve düşük ücret politikaları bir yana dursun, taşeron güvenlik firması bugün sizi “a” şehrine yarın “b” şehrine yollama gücüne sahip. Gitmiyorum deme gibi bir durumunuz yok, ya maddi külfeti göze alacaksınız ayrılarak yada kabulleneceksiniz… (birçok firma iş sözleşmesine bu şekilde maddeler ekliyor)

  İşin en garip yanlarından biri de “işe girerken imzalatılan senet”… Bazı güvenlik firmaları personelini her türlü çalışma koşulunda kendisine bağlı tutabilmek için olsa gerek “500TL” – “1000TL” gibi tutarlarla senet imzalatıyor ve personeli kendisine adeta bağlıyor… (gerekçe sorduğunuzda; “elbise, kelepçe, telsiz vb. ekipmanların ücreti” şeklinde yada benzer şekillerde cevaplar alabilmeniz mümkün)

  Güvenlik sektörüne yeni yasalar çerçevesinde baştan aşağı çeki düzen verilmesi doğru olacaktır, görüşündeyim… (çalışma koşulları, ücret politikaları, sosyal haklar vb.)

  • adminder ki:

   Sayın Muamma, özlük hakları, maaşlar vs. konusunda güvenlik hizmet sektörüne çeki düzen verilmesi görüşünüze katılıyorum. Ancak ögg.lerden alınan teminat senedi uygulamasına yaptığınız eleştiriye katılamıyorum. En azından ben şirketle sözleşme yapıp, ertesi gün mazeretsiz işe gelmeyen hatta telefonlarını bile kapatan, verilen üniforma ve güvenlik teçhizatını teslim etmeyen onlarca ÖGG tanıyorum. Bu açıdan firmalar haklı bence. Buna hukukta zimmetine geçirmek veya emniyeti suistimal denir.

Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri

Günümüzde özel güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmetleri ile yönetim hizmetleri bir arada yönetilmek isteniyor. Oysa her bir hizmet sektörü ayrı konular. Bu yazımıda neden bu hizmetlerin bir arada olmaması gerektiği hakkında bazı fikirler ve bilgiler vermeye çalışacağız.

Bir kerre özel güvenlik hizmeti çok kritik bir konu. Tamamen uzmanlık istiyor. Temizlik ise güvenlik hizmetlerine nazaran çok daha basit bir konu. Açıkçası uzmanlık dahi gerektirmeyen bir branş. Yönetim hizmetleri açısından ise durum, güvenlik hizmetleriyle aynı. Yani özel bir yetenek ve ihtisas gerektiriyor.

Bugün için bir çok karma (bence karmaşık) firma, ne olursa yaparız zihniyetiyle hepsine birden dalmış durumda; güvenlik hizmeti, temizlik hizmeti, yönetim hizmeti, bordrolama hizmeti, bahçe bakım ve peyzaj hizmeti diye organizasyon ve işçi çalışma modunda hertürlü hizmeti veren firmalar bunlar. Aslında maksat nereden tutturursak oradan iş alalım mantığı. Veya temizliği alırsak, güvenliği de alırız mantığı, ya da yönetimi alırsak tüm bu hizmetlere de talip oluruz uyanıklığı.

Hayır efendim! Güvenlikçi güvenlik bilir, temizlikçi temizlik, yönetici yönetim bilir. Hepsini bildiğini iddia eden şirket açıkçası kurnazlık peşindedir. Güvenlik işinin temizlik ile ne ilgisi var? Güvenlik hizmetlerinin yönetim şirketleri ile nasıl bir bağlantısı olabilir? Site veya AVM yönetimi işi ile Güvenlik hizmetinin bir ilgisi asla olamaz. Çünkü çok dikkat edin; Özel güvenlik hizmetlerine kanun ile düzenlenmiş bir özel güvenlik işi varken, gerek temizlik ve gerekse yönetim işlerinin bir yasası dahi yok. Bu nedir? Bu şu demektir; özel güvenlik hizmetleri uzmanlık isteyen, temizlik ve yönetim hizmetleri gibi bir normu dahi olmayan hizmetlerden farklı bir iş kolu ve dalıdır. Özel Güvenlik şirketi kurmak için belirli şart ve prosedürler gerekirken yönetim firması veya temizlik firması kurulumu için en ufak bir koşul mevcut değildir. 2000 TL şirket kurulum bedelini ödeyen herkes yönetim veya temizlik firması kurabilirken, özel güvenlik şirketleri 25-30 bin TL den aşağı olmamak üzere masrafla kurulduğu gibi, ortaklarından tutun, yöneticilerine kadar ağır kriterler ve güvenlik soruşturmaları neticesinde kurulabilirler.

Durum böyle olunca siz siz olun, biz her işi yaparız diyen firmalardan uzak durun. Bir şirket, hem güvenlik, hem temizlik, hem yönetim hizmetleri veriyoruz diyorsa ondan uzak durun. Başta ucuz fiyatlar sunarak sizi cezbedebilir, her bir işte tek muhatap diye sizi kandırabilirlerse de sakıncaları saymakla bitmez. Örneğin, temizlikten memnun değilsiniz ama güvenlik harika, yönetim berbat. Ne yapacaksınız? Hepsinin sözleşmesini fesh mi edeceksiniz? Elmalar ile armutları toplamak istiyorsanız özel güvenlik hizmetleri ile temizlik hizmetleri ayrılmalı, yumurtalar aynı sepete konulmamalıdır! Profesyonel hizmet bunu gerekli kılar. Bunun için herşeyi yaparız diyen şirketlerden uzak durmanız tavsiye olunur.

Veritabanı arızası sebebiyle yapılan eski yorumlar şunlardır:

Güvenlik ve Temizlik Hizmetleriiçin 3 cevap

 1. Yeşimder ki:

  Helal olsun öyle bir konuya değinmişsiniz ki. Güvenlik hizmetini ülkemizde 3 kurum verir. 1- Polis (emniyet) 2- Jandarma (asker) 3- Özel güvenlik firmaları.
  Siz hiç Polisin veya Jandarmanın temizlik hizmetleri verdiğini gördünüz mü? Düşünsenize polisler sitenizin bahçesini temizliyor, jandarmalar ağaçları buduyor:)
  Birbirleri ile hiçbir ilgisi olmayan işler bunlar. O zaman biz hem temizleriz, ben bahçenizi düzenleriz hem de güvenliğinizi sağlarız diyenin tek amacı paradır. O da olsa olsa çiftlikteki kahyadır. Onun için sakın sakın işin kolayına kaçıp tüm hizmetler tek elden yürüsün diye hem temizlik hem güvenlik yapan firmalara iş vermeyin. Önce ne firması olduklarına karar versinler. Bahçe bakım+Temizlik olur ama + güvenlik olmaz. Uzmanlık işi çünkü.

 2. Şenolder ki:

  Sevdim bu siteyi. İçimizden biri konuşuyor ama herşeyi açıkça tarafsız yazıyor. Sahiden güvenlikle temizliği birarada götüren şirketler biz güvenlikçilere de temizlikçi veya vasıfsız işçi gözüyle bakıyor. Bir kaç yeni iş başvurusunda bulundum, adam soruyor temizlikçi misin güvenlikçi mi? Ne alakası var bunların. Hizmetçi değilim ben, kamu hizmeti gören güvenlik görevlisiyim ben. Valilik ve Emniyet Özel güvenlik şube müdürlüğü veriyor bana o güvenlik kimlik kartını. Temizlikçi kartı, temizlikçi sertifikası var mı? O gözle bakılmaya devam edersek elimize süpürge kovayı da verip boş oturma güvenlikçi derler. Bizim işimiz güvenlik, temizlik değil. Şirket adında bilmem ne gurup diyorsa uzak durun. Bunlar ne güvenlikten ne de güvenlikçiden anlar. Simsar bunlar basbaya.

 3. adminder ki:

  Sayın Şenol, şirket isminde her … gurup yazan firmaya güvenilmez demenizi doğru bulmasa da ben de en azından bunların büyük çoğunluğuna güvenilmez demeyi uygun gördüğümü söylemeliyim. Sahiden de örneğin Fare-Böcek ilaçlaması ile Özel güvenlik hizmetlerinin ne alakası var? Adında hizmet geçiyor diye her şeyin hizmetini vermeye çalışmanın “ne iş olsa yaparım” demekten farkı yok. Ne iş bulursa yapanlara ne dendiğini de buradan söylemek ayıp. Adı hizmetse, doktorluk da hizmet, avukatlık da hizmet, mühendislik te hizmet… Siz bir avukatın doktorluk yaptığını hiç gördünüz mü?

Anasözleşme Örneği

İçişleri Bakanlığı özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketlerin anasözleşmeşleri ve dolayısıyla Ticaret Sicil Gazetelerinde 5188 sayılı Kanunun 5’inci maddesi gereğince aşağıdaki örnek anasözleşme ve Ticaret Sicil Gazetesinin amaç ve konu başlığı aşağıdaki şekilde düzenlenerek başvurulmalı, anasözleşmede güvenlik şirketi nasıl kurulur konusunda belirtilen münhasıran güvenliğin dışında olanlar faaliyetler varsa bunların faaliyet alanlarından çıkarılması yoluyla değişitirilmesi gereklidir. Aksi takdirde güvenlik faaliyet izin belgesi verilmemesi ile karşılaşılması kuvvetli bir ihtimaldir.

Bu nedenler ile 5188 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde özel güvenlik şirketlerinin “hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur” yasa hükmüne rağmen, amaç ve konu maddelerinde ihracat, ithalat, acentelik açmak, bayilik açmak, servis kurmak gibi ibarelerin bulunmaması gerekmektedir.

Güvenlik şirketi anasözleşme örneği :
Örnek olarak, bu konuda oldukça titiz çalışan bir firma olan ISP Güvenlik Anonim şirketi anasözleşmesi örnek olarak gösterilebilir. (Kendilerine tarafımıza anasözleşmelerini örnek olarak kullanmamıza izin verdikleri için çok teşekkür ederiz.)

Güvenlik Şirketleri Nasıl Kurulur?

Özel Güvenlik Şirketi Nasıl Kurulur ?

Özel güvenlik hizmetlerinin yaygınlaşması ile birlikte kurulmuş bulunan şirket sayısının artmasını müteakip, özel güvenlik personeli ve özel güvenlik kursu kurarak eğitim veren şirketlerin sayısı da arttı.

Bugün, Sektörün gelişimine paralel olarak, bir çok şirket de güvenlik hizmetlerini bu şirketlerden alma yoluyla gidermektedir.

Özel güvenlik şirketi kurmak için gereken belgeler nelerdir, özel güvenlik şirketleri nasıl kurulur, kurulumundaki özellikler nelerdir?

Güvenlik hizmeti verebilmek için öncelikle Özel güvenlik şirketi faaliyet izni alınması gereklidir. Ancak bundan önce bir şirket kurmak gereklidir (anonim veya limited şirket).

Güvenlik faaliyet izin belgesi verilmesi için şirket hisselerinin isme yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran (sadece) koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir. Çünkü özel güvenlik şirketleriihtisasşirketleridir. Şirket anasözleşmesi dahilinde güvenlik hizmeti dışında herhangi bir faaliyet alanı bulunması (örneğin; inşaat, turizm vs.) faaliyet izninin alınmasına engeldir.

5188 sayılı yasayagöre Faaliyet İzin belgesi almak için İçişleri Bakanlığı’na yapılacak başvuruda aşağıdaki belgelerden ikişer adet getirilmesi, başvuru sırasında kuruculardan biri ya da bir şirket yöneticisinin bizzat olması gerekir. İstenen belgeler;

 1. Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinden bir adet örnek, (anasözleşme örneği)
 2. Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdanlarının fotokopisi, imza sirküleri ya da beyannameleri ve ikametgah belgeleri
 3. Şirketi temsil edecek yöneticiye ait yetki belgesi,
 4. Hissedarlar ve yöneticilerin sabıkasızlık (temiz) kağıtları,
 5. Yöneticilerin 4 senelik üniversite mezunu olduğunu gösteren diploma veya benzeri belge, (Polis koleji mezunları ile subaylarda bu şartı aranmaz)
 6. Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. Yönetici Genel Kolluktan emekli veya en az 5 yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış ise özel güvenlik temel eğitim şartı aranmıyor.
 7. Ortaklar ve yöneticiler için güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

Veritabanı arızası nedeniyle silinen yorumlar aşağıda olup, siz de bu yorumlara cevap verebilirsiniz.

Güvenlik Şirketleri Nasıl Kurulur? için 10 cevap

 1. Mert Tokgül der ki:

  Iyi Günler, ben Almanyada Yasiyorum, Mavi Kart Sahibiyim ( Türk Vatandasligindan Alman Vatandasligina gectim ) ve Türkiyeye dönüp orda kendime Özel Güvenlik sirketi acmak istiyorum, ben burda güvenlikde calistim belgelerimde var diplomalarimda var, bi ise yararmi, mümkünmüdür acaba ?

 2. Mehmet der ki:

  Sektöre uzun yıllarını harcamış bir kişi olarak şunu söylemekte fayda görüyorum. Güvenlik şirketi kurmak ne çok zor ne de çok kolay. Ama şu konu çok önemli. Faaliyet belgesi için devlete yatırılması gereken harç şu anda 20 bin TL civarında. Bunu her bulan kişi güvenlik şirketi kurup tıkır tıkır para kazanacağını sanmasın. Cebinizde en az 400.000 TL sıcak para yoksa ve hazırda en az 50 kişilik iş yoksa bu işe girmeyin. Benden söylemesi. (Abarttın diyebilirsiniz. Kurun güvenlik şirketini ve 1 sene sonra bana yazımı hatırlatın. Tabi yazabilecek haliniz olursa.)

 3. ergun der ki:

  zor diye bir sey yok o kadar para ayırdıklarınıda düşünmüyorum bende iki üniversite okudum cahiller çok para ayırır…:))

  • Tahir der ki:

   İki üniversite okudun. Şimdi herşeyi biliyorsun öyle mi? Ben doktora yapacak seviyeye geldim senin gibi bir cevap yazamam.(You graduated from two university. You know all thing don’t you? Even if I am on level of completing doctorate ı can not give an answer like yours)

 4. faruk der ki:

  BENDE 1990 DAN BU YANA TİCERETLE UGRAŞIYORUM 400 BİN TL CANLI PARAYLA NELER YAPILABİLİR HAYEL BİLE EDEMESİNİZ 400 BİN TL KİMSE GİDİP GÜVENLİK ŞİRKETİ KURMASIN

 5. admin der ki:

  Mehmet beyin yorumunun üzerine Faruk bey de benzer yorum yazınca, en azından özel güvenlik firması kurmanın kolay bir şey olmadığını daha doğrusu aslında kazançlı bir iş olmadığını ben de ortak olan 3 emekli asker kökenli abiden öğrenmiş oldum. Firmalarını yaklaşık 2 sene önce kurdular, ellerindeki emekli ikramiyesini de sermaye yaptılar. Eşlerinin emeklisini de kullanarak 300 bin tl sermaye yaptıklarını söylediler. Şimdi emekli ikramiyeleri tükendiği gibi bir de bankalara, ssk, vergi dairesi ve güvenlik görevlilerine borçları varmış. Anlayacağınız eldeki de gittiği gibi borca girmişler. Tek çare personele maaş ödemeyelim ama onlara da yazık, biz ne yapacağız deyip dururlar. Şimdi şirketi satmaya çalışıyorlar ama borçlu şirketi kim alır?

 6. SALİM SAĞLAM der ki:

  SELAMALEYKÜM BEN 30 YAŞINDAYIM 8 SENEDİR GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÜVENLİĞİ YAPTIM ŞİRKET AÇMAYI DÜŞÜNENLERE ŞİRKET AÇMAYI TAVSİYE ETMEM. AMA ŞU MANTIKLA ÇALIŞIRSA ŞİRKET AÇSA BİLE ŞİRKETTEN KAZANACAĞI PARADAN DAHA FAZLA KAZANACAĞI BİR İŞ SÖYLEYİM SİZE BEN ŞUAN BU İŞİ YAPIYORUM SEZONDA KAZANDIĞIM PARAYI SİZE SÖYLESEM YOK YALAN SÖYLÜYORSUN BİLE DERSİNİZ. NEYSE YERLERİN İSİMLERİNİ VERMEYİM BENİM ABİM ÜNÜVERSİTENİN MALİ İŞLER VE İDARİ AMİRLİĞİNİ YAPIYOR YANİ ALIM SATIM VE BÜTÜN İHALELERE O BAKIYOR BUNDAN 1 HAFTA ÖNÇE BANA ÜNİVERSİTENİN GÜVENLİK ŞİRKETİNİN SÖZLEŞMESİ BİTTİĞİNİ YENİ İHALE AÇAÇAKLARINI SÖYLEDİ BEN DE BULUNDUĞU YERDE GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİ ARAŞTIRDIM VE BİR TANE ŞİRKETE GİDİP İHALE İLE 40 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAKLARINI SÖYLEDİM. ÜNİVERSİTENİN BANA BİZ BU İHALEYE GİREMEYİZ DEDİLER BEN DE KİŞİ BAŞI BANA 150 TL VERİRSEN İHALEYİ SANA KAZANDIRIM DERDİM ANLAŞMA YAPTIK VE ABİMİN YANINA VARIP ŞİRKET BİLGİLERİNİ VERDİM İHALEYİ O KAZANDI BENDE 6.000 TL CEBİME ATTIM ŞUAN ŞİRKETTE BULUNAN DİĞER ELEMANLARI ANTALYADA AYARLADIĞIM OTELLERE GÖNDERİYORUM VE KİŞİ BAŞI 150 TL ALIYORUM ŞİRKETİN İŞİNE GELİYOR TABİ BENİMDE.BU ŞARTLARDA NEDEN ŞİRKET AÇAYIM.SİZÇE ….05532116228

 7. alper der ki:

  artı 400 milyar nereye gidiyor bunu bir arkadaş acıklasın 400 milyar güvenlik şirketi açıyormuş.

 8. Yusuf Azmi Akbaş der ki:

  merhaba salim bey, yaptığınız şeyin ihaleye fesat karıştırmak olduğunu farkında mısınız? ve bununla yetinmeyip insanları suça teşvik ediyorsunuz. Yaptıklarınızın hepsi suç teşkil etmektedir. Bilgilerinize…

 9. grtr der ki:

  güzel arkadsım senin yazdıgının suc oldunu biliyomusun ihalede usulsuzluk böyle seyler yazmayın basınızıda yakmayım bence

Güvenlik Hizmeti KDV Tevkifatı Oranı

Özel güvenlik hizmetlerinde KDV Tevkifat oranları :

NOT: Aşağıdaki kesinti oranları değişmiş olup 2012 yılı için Yeni tevkifat oranları 2012

91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan ve sadece belirli mükellefleri kapsayan kurum ve kuruluşlara verilen özel güvenlik hizmetleri 1/2 oranında tevkifata tabi tutulmakta iken; Maliye Bakanlığınca 104 Seri Nolu KDV Genel Tebliğiile yapılan düzenleme ile, 01-05-2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tevkifat kapsamı genişletilmiş olup bütün KDV mükelleflerine verilen özel güvenlik hizmetleri tevkifat kapsamına alınmıştır ve uygulanacak tevkifat oranı 4/5 olarak yeniden tespit edilmiştir. (01/05/2007 tarihli, 26509 sayılı Resmi Gazete).

Buna göre özel güvenlik hizmetlerinde Tevkifat oranı ve dayandığı tebliğler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
 
 

 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ KDV TEVKİFAT ORANLARI
KDV Tevkifatına Tabi Mal veya Hizmet Tevkifat Oranı KDV Tevkifatını Yapacak Olanlar KDV Genel Tebliği
Özel güvenlik hizmetleri 4/5 Tüm KDV mükellefleri 91
      92
      95
      104
Tevkifat Uygulamasında Sınır

Tevkifat kapsamına giren her bir işlemin bedeli Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, tespit edilen tutarı aşan işlemlere ait katma değer vergisinin tevkifat zorunluluğundan alternatif yollarla kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden KDV tevkifatı yapılacaktır.

Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin Yönetmelik

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25606

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Kanun: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığı’nı,

Komisyon: Her ilde vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşan özel güvenlik komisyonunu,

Merkezi Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavları yürütmek üzere, Bakanlıkça belirlenecek bir mülki idare amirinin başkanlığında bir üyesi Jandarma Genel Komutanlığından olmak üzere beş kişiden oluşan komisyonu,

Uygulamalı Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda illerde yapılacak olan uygulamalı sınavları yürütmek üzere, vali tarafından oluşturulacak en az 3 kişiden müteşekkil komisyonu veya komisyonları,

Özel güvenlik birimi: Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birimi,

Özel güvenlik şirketi: Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri,

Özel eğitim kurumu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek üzere Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını,

Alarm merkezi: konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri,

Yönetici: Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticileri,

Özel güvenlik görevlisi: Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Özel Güvenlik Komisyonu ve Görevleri

Özel Güvenlik Komisyonu

Madde 5 – Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcilerinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır.

Komisyon, gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komisyon, üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve çekimser oy kullanılamaz. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır. Komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve Karar Defterine kaydedilir.

Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen istisnai haller dışında, Komisyonun olumlu kararı olmadan vali tarafından özel güvenlik izni verilemez.

Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri

Madde 6 – Özel güvenlik komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

b) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

c) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek,

d) Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek,

e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek,

f) Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak,

g) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,

h) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak,

ı) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Özel Güvenlikle İlgili İzinlerin Verilmesi

Özel Güvenlik

Madde 7 – Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafından belirlenir.

Özel Güvenlik İzni

Madde 8 – Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

(Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 1.mad.) Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir. Özel güvenlik izni verilen kurum veya kuruluşun talebi olması halinde; özel güvenlik görevlilerinin izin veya istirahat gibi durumlarda yerine geçici personel görevlendirilebilmesi, hizmette aksama veya zafiyete düşülmesinin önüne geçilebilmesini temin etmek ve geçici özel güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirmek amacıyla, Komisyonca il genelinde verilen özel güvenlik görevlisi kadrosunun %10′unu aşmayacak şekilde personel istihdam etme izni verilebilir.

(Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 1.mad.) Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir. Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç on iş günü içinde neticelendirilir.

Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Ek-1′deki Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir.

Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verilir.

Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni

Madde 9 – Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir.

(Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 2.mad.) Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe istenebilecek ek önlemler alınır. Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur. Valiliğe yapılan müracaatlar faaliyetin başlamasından en geç 24 saat öncesinde neticelendirilir. Valinin takdiri ile acil hallerde bu süreler uygulanmaz.

Güvenliğin sağlaması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir.

İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz

Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi

Madde 10 – Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurulara aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir:

a) Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,

b) (Değişik bend: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 3.mad.) Hisse sahipleri ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası ve imza sirküleri,

c) Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

d) (Mülga bend: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 3.mad.) ,

e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,

f) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecek kişinin, Kanunun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Ek-2′de örneği belirlenen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.

Alarm merkezi veya özel eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri, bunların her biri için ayrıca izin almak zorundadır.

Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Ayrıca, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunların özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğe verilir.

Özel güvenlik şirketleri, kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir.

Kanun hükümlerine göre özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.

Yabancılar

Madde 11 – Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

Koruma ve Güvenlik Planları

Madde 12 – Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

Mülki İdare Amirlerinin Yetkisi

Madde 13 – Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir. Spor müsabakalarında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili olarak, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun il ve ilçe spor güvenlik kurullarına tanıdığı yetkiler saklıdır.

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.

Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.

(Mülga fıkra: 05/05/2005 – 25806 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 4.mad)

Önleyici Arama Yapılması

Madde 14 – Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir.

Kamuya açık alanlarda üst araması, 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.

Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır.

Tabii Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü

Madde 15 – Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Suça El Koyma

Madde 16 – Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni

Madde 17 – Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Diploma fotokopisi,

b) T.C. Kimlik Numarası ,

c) (Mülga fıkra: 26/09/2009 – 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 4.mad)

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Sağlık raporu,

f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Başvuru sahiplerinden haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, Ek-3/A ve Ek-3/B deki örneğe uygun olarak “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir.

Güvenlik soruşturması özel güvenlik eğitimi devam ederken de yaptırılabilir. Bu takdirde başvuru sırasında özel güvenlik temel eğitimi sertifikası istenmez.

Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlarda, emekli oldukları veya ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süre ile özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlardan da mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

5 ve 6 ncı fıkralarda belirtilen görevlilere, özel güvenlik temel eğitimi ile ilgili olarak sağlanan beş yıllık istisna süresi içinde başvurmak şartıyla, beş yıl süreyle özel güvenlik çalışma izni verilir. Bu sürenin sonunda bu görevlilerden sadece yenileme eğitimi sertifikası istenir.

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 4.mad.) Özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinde çalışacak olan yöneticilerin güvenlik soruşturmaları yaptırılır. Soruşturma sonucu olumlu olan yöneticilere Ek-3/C de bir örneği gösterilen kimlik kartı verilir.

Sağlık Şartları

Madde 18 – Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

Çalışma İzninin Yenilenmesi

Madde 19 – Çalışma izni, kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni sağlık raporu, (Mülga ibare: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 5.mad.) ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Çalışma izni yenilenmeden önce, özel güvenlik görevlisi hakkında yeniden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yaptırılır.

Çalışma izninin yenilendiği verilecek kimlik belgesine işlenir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Bildirilmesi

Madde 20 – Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur.

Kimlik Belgesi

Madde 21 – Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhal valiliğe bildirir.

Üniforma ve Teçhizat

Madde 22 – Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.

Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan Ek-4/A ve Ek-4/B ‘de gösterilen “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyerler.

Alarm Merkezleri

Madde 23 – Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir.

a) (Mülga fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 7.mad.)

b) Kurucu ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası ,

c) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

d) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

e) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

f) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5′de örneği belirlenen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izinleri verildikleri süre için geçerlidir.

Alarm merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ateşli Silahlar

Silah Bulundurma ve Taşıma İzni Verilmesi

Madde 24 – Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir. Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre ruhsatlandırılması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanun kapsamına giren av silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına Komisyonca karar verilir. Bu silahların sayısı ve niteliği Komisyon kararında belirtilir.

Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

Silahların Temini

Madde 25 – Komisyonun kararı üzerine, özel güvenlik izni verilen kişi veya tesise valilikçe ateşli silah alma yetkisi verilir. Ateşli silahlar, özel güvenlik birimlerinin fazla silahlarından, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası, standart dışı, zor alım yoluyla ele geçen silahlarından, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan veya genel hükümlere göre temin edilir. Ateşli silahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bunların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 8.mad.) Kanunun 11 inci maddesi beşinci fıkrasında sayılan şahıslardan, kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlileri bu silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilirler. Bunun için koruma ve güvenliği sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun Komisyona müracaat ederek izin alması gerekir. Bu izin Komisyonca verilen personel ve silah kadrosu içerisinde değerlendirilir. Ateşli silahlar için bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde (Ek-8 hariç) düzenlenen hükümler kendi adına ruhsatlı silahını kullanacak olanlar için de uygulanır. Ancak, bu silahlar aynı zamanda özel güvenlik görevlisinin zati silahı da olduğundan görev alanı kıstası ve Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Tabanca Dışındaki Silahlar

Madde 26 – Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.

Silahların Kaydı

Madde 27 – Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca bir örneği Ek-6 da bulunan “Silah Bulundurma Kayıt Defteri”ne işlenir.

Ateşli silahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, bir örneği Ek-7 de bulunan “Silah Demirbaş Defteri”ne de kaydedilir. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-8′de bulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne imza karşılığı devir teslim edilir. Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz.

Taşıma ve Bulundurma Belgesi

Madde 28 – Her ateşli silah için Ek-9 ‘da belirtilen “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de taşımak zorundadır.

Fişek Temini ve Nakli

Madde 29 – Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.

Ateşli silah eğitiminde kullanılacak fişekler bu sınırlamaya tabi değildir. Programlı eğitimleri dışında personeline atış eğitimi yaptıracak kişi ve kuruluşlara talepte bulunmaları halinde fişek almalarına genel kollukça izin verilir.

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişeklerin nakli 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe göre yapılır.

Silah ve Fişeklerin Devri

Madde 30 – Özel güvenlik izni veya silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir. Altı ay içinde devir gerçekleştirilmez ise, takip eden iki ay içerisinde silahın ait olduğu kişi veya kurum 6136 sayılı Kanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmak zorundadır. Süresi içerisinde ruhsatlandırılmayan silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Tüfekler ve tam otomatik tabancalar devredilebilir veya genel kolluk kuruluşlarına bağışlanabilir ya da imha edilmek üzere valilikçe Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna verilir.

Devredilecek, hibe ya da imha edilecek veya satılacak silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Özel Güvenlik Eğitimi

Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni

Madde 31 – Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarında yapılır. Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret eklenir.

a) Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,

b) Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

c) (Mülga bend: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 9.mad.)

d) Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin T.C. Kimlik Numarası ,

e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

f) Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

g) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge).

ğ) (Ek bend: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 9.mad.) Eğitim yapılacak tesisin yangın sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinin birer sureti.

Müracaatların Değerlendirilmesi

Madde 32 – (Değişik cümle: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 10.mad.) Bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği anlaşıldığında, eğitim merkezinin bulunduğu ilde, sorumluluk bölgesi esasına göre başkanı emniyet müdürü veya jandarma subay sınıfı bir rütbeli olan ve özel güvenlikle ilgili birimde çalışan üç kişiden oluşan bir inceleme komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafından, tesisin özel güvenlik eğitimi verilmesine uygun olup olmadığı, eğitim araç ve gereçleriyle, teçhizatın yeterli olup olmadığı, yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, belge ve bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılarak, belirtilen yerde eğitim merkezi açılıp açılamayacağına ilişkin bir rapor düzenlenir.

Başvurunun alınmasıyla birlikte açılacak eğitim kurumunun kurucuları yöneticisi hakkında güvenlik soruşturması başlatılır.

İnceleme ve soruşturma sonucu olumlu olan özel güvenlik eğitim kurumları hakkında, ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben, Ek-10′da örneği belirlenen “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.

Eğitim Programı

Madde 33 – (Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 11.mad.) Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi yüz saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir.

Özel güvenlik temel eğitiminde okutulacak dersler, asgari ders saatleri, uzman öğreticilerin nitelikleri Ek-11′deki tabloda gösterilmiştir.

(Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 11.mad.) Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri Sivil Havacılık Güvenliği ile Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini, deniz limanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, ISPS Kod. çerçevesinde Deniz Limanı Güvenliği ve Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini, almak zorundadır.

(Mülga fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 11.mad.)

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 11.mad.) Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre alan eğitimleri verilebilir.

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 11.mad.) Özel güvenlik temel eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir. Haftanın bir günü kursiyerlerin istirahatına ayrılır ve ders yapılmaz.

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 11.mad.) Fiilen memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisinde ders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar. Emekli veya özel sektörde çalışan uzman eğiticiler ise bir haftada kırkbeş saatten fazla ders veremezler. Bir uzman eğitici gerekli şartlara haiz olsa bile bir eğitim kurumunda en fazla üç farklı derse girebilir.

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 11.mad.) Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır. Atış için alınan fişek istihkaklarının sarf edildiğine dair atış yapılan yerin sorumlusu ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından imzalanacak tutanak tutulur.

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 11.mad.) Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.

Özel güvenlik görevlisi istihdam edenler, personelin fiziki yeterliliğinin görev müddetince sürmesini sağlamakla yükümlüdür.

Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel kişilere veya genel kolluğa ait atış poligonlarından yararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitim faaliyetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığa bildirir.

Güvenlik Sistemleri dersi, güvenlik cihazlarının kurulu bulunduğu alanlarda da yapılabilir.

Yenileme Eğitimi

Madde 34 – Özel güvenlik görevlilerinden, beş yıllık çalışma izninin bitmesi üzerine, çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Aynı şekilde, özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının yöneticilerinin yenileme eğitimini alması ve beş yılda bir yenileme eğitimi sertifikasını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

(Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 12.mad.) Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur. Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır. Yenileme eğitiminde okutulacak ders konuları ve saatleri Ek-13′de gösterilmiştir.

Havalimanı ve deniz limanlarında görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi için uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan diğer hükümler saklıdır.

(Mülga fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 12.mad.)

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 12.mad.) Özel güvenlik yenileme eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir.

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 12.mad.) Yenileme eğitimi, kendi bünyesinde özel güvenlik birimi olup, en az yirmi özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde, yeterli araç-gereç ve materyal ile sınıf ortamı oluşturulması ve il valiliği tarafından yerinde yapılacak incelemede uygun değerlendirilmesi halinde, Ek-13′te belirtilen eğitim müfredatı doğrultusunda fiilen hizmet verilen yerlerde de yapılabilir. Ancak, özel güvenlik şirketlerinden koruma ve/veya güvenlik hizmeti alanlar yerinde yenileme eğitimi yapamazlar.

Eğitim Kurslarına Devam Zorunluluğu

Madde 35 – Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

Sınav

Madde 36 – (Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 13.mad.) Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimini tamamlayanlar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur.

Yazılı sınav, merkezi sınav komisyonunca hazırlanan sorularla illerde yapılır.

Bakanlıkça belirlenen sayıda yazılı sınav gözlemcisi ve illerde yapılacak uygulamalı sınav komisyonlarında görevlendirilecek personel valilik tarafından belirlenir.

Yazılı Sınav

Madde 37 – Yazılı sınav soruları Merkezi Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Yazılı sınavın yeri, tarihi, başvuru süresi, başvuru sırasında istenecek belgeler ve diğer hususlar en az on beş gün önceden Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir.

(Değişik fıkra: 05/05/2005 – 25806 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 1.mad) Yazılı sınav, eğitim konularının ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan ve 100 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü ve 25 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan iki kısım halinde yapılır.

Uygulamalı Sınav

Madde 38 – (Değişik madde: 05/05/2005 – 25806 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 2.mad)

(Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 14.mad.) Uygulamalı sınavda, onbeş metre mesafeden ve beş adet fişek üzerinden yaptırılacak atış ile adayların atış becerisi ölçülür. Adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav, yazılı sınavdan hemen sonra yapılır. Sınava girecek aday sayısının fazla olması halinde, illerde birden fazla uygulamalı sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi, sınav aynı gün bitirilemediği takdirde devam eden günlerde de tamamlanabilir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 39 – (Değişik fıkra: 05/05/2005 – 25806 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 3.mad) Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.

(Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 15.mad.) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir. Toplam dört sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranır.

(Değişik fıkra: 05/05/2005 – 25806 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 3.mad;Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 15.mad.) Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Özel güvenlik meslek yüksekokulu öğrencileri eğitim dönemi içerisinde silahsız olarak ve gözlemci sıfatıyla staj yapabilirler. İki yıllık öğrenim boyunca, meslek yüksekokulu tarafından belirlenecek tarihlerde, özel güvenlik eğitim kurumlarında silah eğitimi alabilir ve mezuniyetleriyle birlikte silahlı eğitimleri de geçerli kabul edilir.

(Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 15.mad.) Yenileme eğitimi; özel güvenlik görevlilerinin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılır. Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlar özel güvenlik görevlilerinin seviye tespitine yöneliktir. Sınav neticesi aldığı puanlar verilecek sertifikaya işlenir ve yükselmelerde işverence göz önüne alınabilir. Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.

Yenileme eğitimi sonunda yeterliliğin belirlenmesinde temel eğitime uygulanan hükümler uygulanır.

(Ek fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 15.mad.) Temel ve yenileme eğitimleri sonunda merkezi sınav komisyonu tarafından yapılan sınavlarla ilgili optik cevap kâğıtları, atış kâğıtları ve benzeri yazılı doküman altı ay süreyle muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda tutanakla tespit edilerek imha edilir.

Sınavlarda Görev Alanlara Ödenecek Ücret

Madde 40 – Sınav komisyonlarının üyelerine, sınavlarda gözetim ve değerlendirme görevi alan personele 19/9/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslara göre, ders ücreti ödenir.

Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikası

Madde 41- (Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 16.mad.) Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, yenileme eğitimine katılan ve yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda seviye puanları yeniden belirlenenlere Ek-12 deki “Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası” düzenlenir ve valilikçe onaylanarak kendilerine verilir.

Özel güvenlik temel eğitimi ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikaları beş yıl süreyle geçerlidir.

Eğitimde Kullanılacak Ders Malzemesi

Madde 42 – Özel güvenlik eğitiminde kullanılacak yayınların Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği’ne göre tavsiye edilmiş yayınlardan olması şarttır. Üniversitelerde ders kitabı ve ekipmanı olarak kullanılan materyalde bu şart aranmaz.

Uygulamalı dersler için yeterli ekipman hazır bulundurulur.

ALTINCI BÖLÜM:Denetim

Denetim

Madde 43 – Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir.

Havalimanı ve deniz limanlarının denetiminde, uluslar arası anlaşmalar ve 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği göz önünde bulundurulur.

Denetimin Kapsamı

Madde 44 – Denetim sırasında, faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı; özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı; üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği; görev alanına uyulup uyulmadığı; silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı; kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı; eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.

Denetim Sonucunun İzlenmesi

Madde 45- Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasında muhafaza edilir, diğer sureti valiliğe, ilgisine göre bir sureti de Bakanlığa sunulur.

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirkete yazılı şekilde bildirilerek bu eksiklikleri gidermesi için eksikliğin niteliğine göre asgari yedi gün süre verilir. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği takdirde veya denetim sonucu konusu suç teşkil eden uygulamalar tespit edildiğinde Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

Ayrıca, amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.

İdari Para Cezalarının Uygulanması

Madde 46 – Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça ilişkin tutanaklar eklenmek suretiyle, ilgili kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile idari para cezası verilir.

Para cezası verilmesine ilişkin onaylar yedi gün içinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde defterdarlığa gönderilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezaları o yerin valilik veya kaymakamlığının bildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma

Madde 47 – Özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik şirketlerinde, 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırılacak sakat ve eski hükümlü sayısının belirlenmesinde özel güvenlik görevlileri hesaba dahil edilmez.

Geçici Madde 1 – Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı müessese ve şirketlerde, 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti vermek üzere kurulmuş olan özel güvenlik birim ve şirketleri valiliğe bildirimde bulunmak suretiyle özel güvenlik izni almış sayılırlar ve aynı kurum ve kuruluşların müessese ve şirketlerine ait özel güvenlik izni alınan işyeri ve tesislerde özel güvenlik hizmeti verebilirler.

Geçici Madde 2 – 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak istihdam edilen ve bu Kanunda öngörülen şartları kaybetmemiş olan özel güvenlik görevlilerine 26/6/2009 tarihine kadar çalışma izni verilmiş sayılır.

Geçici Madde 3 – 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kuranlar en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler .

Geçici Madde 4 – (Geçici ek madde: 26/09/2009- 27358 sayılı resmi gazete, Yönetmelik 18.mad.) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle değiştirilen ve Ek-4′ de yer alan reflektif yeleklerin kullanımına bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile devam edilebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 48- 28/3/1994 tarihli ve 21888 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 49 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


Kaynak :Özel Güvenlik Yönetmeliği

Özel güvenlik yönetmeliği ile ilgili ekler için tıklayınız.

Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu

5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanunu tam metni :

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

Kanun No:5188

Kanun Kabul Tarihi:10/06/2004

Resmi Gazete Tarihi:26/06/2004

Resmi Gazete Sayısı:25504

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1 –Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2– Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

Madde 3– Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valilik iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU

Madde 4– Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz.

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

Madde 5– Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. (Ek cümle : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

(Değişik 5.fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./1.mad) Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

(Ek fıkra : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.

(Ek fıkra : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.

EK ÖNLEMLER

Madde 6– Mülki idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.

İKİNCİ BÖLÜM : ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ

Madde 7– Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) (Değişik bent: 23/01/2008-5728 S.K./544.mad) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.

d) (Değişik bent: 23/01/2008-5728 S.K./544.mad) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

j) (Değişik bent: 23/01/2008-5728 S.K./544.mad) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

k) (Değişik bent: 23/01/2008-5728 S.K./544.mad) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA YETKİSİ

Madde 8– Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

GÖREV ALANI

Madde 9– Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

Madde 10 –Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) (Değişik bend : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) (Değişik bent: 23/01/2008-5728 S.K./545.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

e) (Mülga bent: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

ÇALIŞMA İZNİ

Madde 11(Değişik 1.fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./1.mad)Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

(MÜLGA –6215 sayılı kanun) Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur.

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.

(MÜLGA –6215 sayılı kanun) (Değişik fıkra : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

KİMLİK

Madde 12– Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar.

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

KIYAFET

Madde 13– Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.

EĞİTİM

Madde 14(Değişik 29/03/2011-6215 S.K./3.mad)Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

TAZMİNAT

Madde 15– Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir.

Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : YASAKLAR VE CEZA HÜKÜMLERİ

GÖREV DIŞINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI

Madde 16 –Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

GREV YASAĞI

Madde 17 –Özel güvenlik personeli greve katılamaz.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YASAĞI

Madde 18– Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.

SUÇLAR VE CEZALAR

Madde 19-

(Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./546.mad)

Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır:

a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüzelli gün adlî para cezası ile cezalandırılır.

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, altı aya kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER

Madde 20-

(Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./547.mad)

Bu Kanunda öngörülen idarî para cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

b) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Türk Lirası,

c) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası,

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası,

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,

f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere bin Türk Lirası,

idarî para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Madde 21-

(Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./548.mad)

Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

DENETİM

Madde 22– İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

CEZA UYGULAMASI

Madde 23-

(Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./549.mad)

Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

RUHSAT HARCI

Madde 24– Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır.

YENİDEN DEĞERLEME ORANININ UYGULANMASI

Madde 25-

(Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./550.mad)

Bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

YÖNETMELİK

Madde 26– Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN

Madde 27 –22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1– Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır.

Geçici Madde 2 –(Ek madde : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad)

22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilmekte olan özel güvenlik görevlileri için lise mezunu olma şartı aranmaz.

Geçici Madde 3 –(Ek madde : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad)

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belgeleri geçerlidir.

YÜRÜRLÜK

Madde 28

(Değişik madde : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad)

Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri 1.1.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 29– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Faydalanılan kaynaklar :

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun