Özel Güvenlik Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik

Özel Güvenlik Hizmetlerinde K.D.V Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik

14/04/2012 tarihinde yayınlanan 117 nolu K.D.V Tebliği’ne göre;
01/05/2012 tarihinden itibaren özel güvenlik hizmetleri işgücü kapsamında 9/10 tevkifata tabi tutulmaya başlanacaktır. Ancak özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Getirilen en önemli yeniliklerden biri de Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Site yönetimlerine verilen hizmetlerde tevkifat uygulanmayacaktır.

Örnek:

AXWD Ltd.Şirketine 05/05/2012 tarihinde kesilecek 3 işçinin 1.500,00 TL. brüt
Ücretine karşılık yapılacak hesaplama;

3 x 1.500,00 = 4.500,00

Matrah 4.500,00
%18 kdv 810,00

Tahsil Edilen KDV 1/10 81,00
Tevkif Edilen KDV 9/10 729,00

Matrah 4.500,00
KDV 81,00
Toplam 4.581,00

Yalnız; Dörtbinbeşyüzseksenbir TL.’dir.

Not:Eski uygulama

Bir cevap yazın