Etiket arşivi: Bankacılık

Bankaların destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esaslar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), destek hizmeti alımı yapan bankalara ve bu hizmeti veren kuruluşlara uyum için 1 yıl süre tanıdı. Bankaların destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirleyen BDDK, bankalar ile destek hizmeti veren kuruluşlardan imzaladıkları sözleşmeleri ve durumlarını en geç 1 yıl içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirmesini zorunlu tuttu.

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bankalarca destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yemek, ulaşım ve temizlik gibi konularda alınan hizmetler ile bankaların mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu her türlü teknik ekipman ve demirbaşın temini, bakım ve onarımı ile eğitim hizmetleri kapsam dışı bırakıldı. Ayrıca Avukatlık hizmetleri ile hukuk danışmanlığı, danışmanlık ve reklam faaliyetleri, başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak, yemek, ulaşım ve temizlik gibi kapsam dışı işlerde çalıştırılacak personele yönelik hizmet alımlarında da bu yönetmelik uygulanmayacak.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 5188 sayılı Kanun KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERDEN ALINACAK

Bankalarca dışarıdan temin edilengüvenlikve her türlü nakit, kıymetli evrak ile kıymetli maden ve benzeri kıymetli malların güvenlikli şekilde toplanması, sayılması, dağıtılması ve teslimini içeren hizmetler ile bunların gerektiğinde geçici bir süre ile muhafaza edilmesi hizmetleri, otomatik vezne makinesi gibi makinelerin açılması, kapatılması ve tekrar hizmete sokulması, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellümü gibi destek hizmetleri ancak 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki şirketler tarafından sağlanabilecek.

Bu yeni düzenleme ile Kendi bünyesinde güvenlik kurmanın dezavantajları ve Güvenlik Hizmeti Alımı hakkındaki yazılarımızdaki olumsuz durumların asgari düzeye düşeceğini de düşünmekteyiz.