Anasayfa

Özel güvenlik hizmetleri bilgi portalı; (*)  özel güvenlik hizmetleri  ile ilgili geçerli ve alternatif bilgileri barındıran bir sitedir.

Sitede genel olarak şu konular ağırlıklı olarak yer almaktadır;

1- Özel güvenlik hizmeti ile ilgili genel bilgiler,

2- Sektöre ait haberler,

3- Şirketler ve Eğitim kurumları,

4- Firmalar için özel güvenlik hizmet alımı ilanları,

5- İş bulmak isteyen özel güvenlik personeli için iş ilanları,

6- Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin mevzuat

7- Sertifikalar, Formlar, belgeler ve çeşitli yazışma örnekleri

(*) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ NEDİR, ÖNEMİ VE GELİŞİM SÜREÇLERİ NELERDİR?

İlk insanlardan günümüze kadar güvenlik ihtiyacı insanlığın öncelikli gereksinimi olmuştur.

İnsanlık ve onun ihtiyaçları gibi güvenlik ihtiyacı da çağlar boyunca değişimler ve gelişmeler göstermiştir.

Medeniyetin ilk dönemlerinde güvenlik anlayışı sadece can güvenliği ile sınırlı iken ilerleyen dönemlerde can güvenliğinin yanında, üretim ve üretim araçlarının güvenliği, şehir güvenliği, ticaret kervanı ve yol güvenliği gibi farklı alanlarda da önemli hale gelmiştir.

Teknoloji çağında ise güvenliğe gereksinim olmayan bir alan neredeyse yok gibidir.

Bu sebeplerle özel güvenlik hizmetleri sektörü günden güne büyüyen ve gelişen, yoğun istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sektörlerden biridir.

Sınırların ortadan kalktığı, iletişim (telekomünikasyon), yüksek teknoloji ve pozitif bilimin süratle geliştiği günümüzde çoğu alanda olduğu gibi güvenlik hizmetleri devlet tekelinden çıkmış ve özel sektöre geçmiştir.

Böylelikle devletler Asker ve Polis teşkilatının her yere yetişmenin imkansız olduğu hantal iç güvenlik anlayışı yerine, daha çok özel sektöre devrettikleri alanların dinamik güvenlik hizmetine kavuşması sağlanmıştır.

Özel güvenlik hizmet sektörü sayesinde iş bulan güvenlik elemanları, işletmelerin güvenlik birimlerinde, banka ve finans kuruluşlarında, üniversitelerde ve okullarda, belediyelerde, alış veriş merkezlerinde, toplu yapı sitelerinde, otellerde, eğlence merkezlerinde güvenlik ve koruma görevlisi olarak çalışmaktadırlar.

Güvenlik personeli bunlara ek olarak VIP olarak adlandırılan önemli kişilerin ve kuruluşların korunmasında görev yapmaktadırlar…

Bir cevap yazın

Özel Güvenlik Hizmeti Bilgi Portalı