Anasözleşme Örneği

İçişleri Bakanlığı özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketlerin anasözleşmeşleri ve dolayısıyla Ticaret Sicil Gazetelerinde 5188 sayılı Kanunun 5’inci maddesi gereğince aşağıdaki örnek anasözleşme ve Ticaret Sicil Gazetesinin amaç ve konu başlığı aşağıdaki şekilde düzenlenerek başvurulmalı, anasözleşmede güvenlik şirketi nasıl kurulur konusunda belirtilen münhasıran güvenliğin dışında olanlar faaliyetler varsa bunların faaliyet alanlarından çıkarılması yoluyla değişitirilmesi gereklidir. Aksi takdirde güvenlik faaliyet izin belgesi verilmemesi ile karşılaşılması kuvvetli bir ihtimaldir.

Bu nedenler ile 5188 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde özel güvenlik şirketlerinin “hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur” yasa hükmüne rağmen, amaç ve konu maddelerinde ihracat, ithalat, acentelik açmak, bayilik açmak, servis kurmak gibi ibarelerin bulunmaması gerekmektedir.

Güvenlik şirketi anasözleşme örneği :
Örnek olarak, bu konuda oldukça titiz çalışan bir firma olan ISP Güvenlik Anonim şirketi anasözleşmesi örnek olarak gösterilebilir. (Kendilerine tarafımıza anasözleşmelerini örnek olarak kullanmamıza izin verdikleri için çok teşekkür ederiz.)

Bir cevap yazın