Güvenlik Hizmeti KDV Tevkifatı Oranı

Özel güvenlik hizmetlerinde KDV Tevkifat oranları :

NOT: Aşağıdaki kesinti oranları değişmiş olup 2012 yılı için Yeni tevkifat oranları 2012

91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan ve sadece belirli mükellefleri kapsayan kurum ve kuruluşlara verilen özel güvenlik hizmetleri 1/2 oranında tevkifata tabi tutulmakta iken; Maliye Bakanlığınca 104 Seri Nolu KDV Genel Tebliğiile yapılan düzenleme ile, 01-05-2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tevkifat kapsamı genişletilmiş olup bütün KDV mükelleflerine verilen özel güvenlik hizmetleri tevkifat kapsamına alınmıştır ve uygulanacak tevkifat oranı 4/5 olarak yeniden tespit edilmiştir. (01/05/2007 tarihli, 26509 sayılı Resmi Gazete).

Buna göre özel güvenlik hizmetlerinde Tevkifat oranı ve dayandığı tebliğler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
 
 

 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ KDV TEVKİFAT ORANLARI
KDV Tevkifatına Tabi Mal veya Hizmet Tevkifat Oranı KDV Tevkifatını Yapacak Olanlar KDV Genel Tebliği
Özel güvenlik hizmetleri 4/5 Tüm KDV mükellefleri 91
      92
      95
      104
Tevkifat Uygulamasında Sınır

Tevkifat kapsamına giren her bir işlemin bedeli Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, tespit edilen tutarı aşan işlemlere ait katma değer vergisinin tevkifat zorunluluğundan alternatif yollarla kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden KDV tevkifatı yapılacaktır.

“Güvenlik Hizmeti KDV Tevkifatı Oranı” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın